Διαδρομή: Αρχική » Σύνθεση Δ.Σ.

Σύνθεση Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α. αποτελείται από εννέα (9) μέλη και εκλέγεται από τις αρχαιρεσίες που γίνονται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της, για θητεία τριών (3) ετών.

Το σημερινό Δ.Σ. της Ενώσεως εκλέχτηκε από τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 23/04/2016 και η σύνθεσή του έχει ως ακολούθως :

1. Θεοτοκάτος Βασίλειος, Πρόεδρος

2. Φωτόπουλος Νικόλαος, Αντιπρόεδρος A΄

3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Β΄

4. Αγγελή Δήμητρα – Ινές,  Γεν.Γραμματέας

5. Παπαδέα Σοφία, Αν. Γενική Γραμματέας

6. Σουβαρίδης Θεόδωρος, Ταμίας

7. Μπούσιας Χαράλαμπος, Μέλος

8. Προκοπίου Γεώργιος, Μέλος

9. Αλουμανή Κωνσταντίνα, Μέλος

© 2019 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top