Απαραίτητα Δικαιολογητικά για Έκδοση Πιστοποιητικού – Βεβαίωσης πολυτεκνικής ιδιότητας Reviewed by Momizat on . Ειδοποιούνται οι πολύτεκνοι που είναι μέλη της Ένωσής μας, ότι για να πάρουν πιστοποιητικό - βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί Ειδοποιούνται οι πολύτεκνοι που είναι μέλη της Ένωσής μας, ότι για να πάρουν πιστοποιητικό - βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Ενημέρωση » Απαραίτητα Δικαιολογητικά για Έκδοση Πιστοποιητικού – Βεβαίωσης πολυτεκνικής ιδιότητας

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για Έκδοση Πιστοποιητικού – Βεβαίωσης πολυτεκνικής ιδιότητας

Ειδοποιούνται οι πολύτεκνοι που είναι μέλη της Ένωσής μας, ότι για να πάρουν πιστοποιητικό – βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους:

 1.   Πρόσφατο (εντός εξαμήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, της οικογενειακής μερίδας των πολύτεκνων γονέων, από το Δήμο που είναι εγγεγραμμένοι και

2.   Βιβλιάριο – κάρτα πολυτέκνων θεωρημένο,

διότι διαφορετικά η Ε.Π.Α. δεν μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό – βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας.

© 2019 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top