Διαδρομή: Αρχική » Γιατί Αγωνιζόμαστε

Γιατί Αγωνιζόμαστε

1) Για την προάσπιση του θεσμού της οικογένειας

Γιατί πιστεύει ότι η οικογένεια:

Είναι θεσμός ιερός με υψηλή αποστολή.
Αποτελεί το εργαστήριο που σφυρηλατούνται οι χαρακτήρες.
Διαμορφώνει και καταρτίζει τους αυριανούς τίμιους πολίτες.
Είναι το κύτταρο που στηρίζει την κοινωνία και εξασφαλίζει υγεία στο κοινωνικό σύνολο.
Είναι ο χώρος που καλλιεργούνται όλες οι αρετές και ιδιαίτερα αυτή της αγάπης.

2) Για την υλική και ηθική πρόοδο και προαγωγή των πολυτέκνων

Γιατί θεωρεί ότι οι πολύτεκνοι:

Είναι οι αιμοδότες της Ελλάδος.
Δεν αντιμετωπίζονται πάντα με την προσοχή που επιβάλλεται από την πολιτεία, παρά τη Συνταγματική επιταγή.
Απολαμβάνουν ίσης φορολογικής μεταχείρισης με τους αγάμους.
Στηρίζουν με προσωπικές θυσίες και στερήσεις το Έθνος.
Γιατί πιστεύει: Ότι η δημογραφική ανάκαμψη της Ελλάδος διέρχεται μέσα από την στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας.

3) Για την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδος

Γιατί δεν θέλει να βλέπει:

Να ερημώνεται η ύπαιθρος.
Να κλείνουν κάθε χρόνο δεκάδες σχολεία.
Να υστερεί η Ελλάδα σε δείκτη γεννητικότητας από τις γειτονικές της χώρες.
Να συρρικνώνεται ο πληθυσμός στις ακριτικές περιοχές.
Να μαραζώνουν τα χώρια και επέρχεται σταδιακά η γήρανση των κατοίκων τους.
Να υπερτερούν σταθερά τα τελευταία χρόνια οι θάνατοι των γεννήσεων.
Να υπάρχουν προβλήματα στο ασφαλιστικό σύστημα και να υποθηκεύεται το μέλλον των παιδιών μας.
Να δημιουργούνται δυσάρεστες καταστάσεις στις ένοπλες δυνάμεις, ελλείψει στρατευσίμων.

Γιατί θέλει και επιθυμεί:

Το ξαναζωντάνεμα της Ελλάδος
Να ακούει χαρούμενες παιδικές φωνές
Να βλέπει την ζωή να αναπτύσσεται και να μεγαλώνει
Να αισθάνεται ότι υπάρχει ελπίδα
Να νιώθει ότι ο τόπος έχει μέλλον και προοπτική.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top