Διαδρομή: Αρχική » Παρουσίαση

Παρουσίαση

Η Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών ιδρύθηκε το 1956.

Το καταστατικό της εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.303/1992 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αναγνωρίσθηκε με την υπ’αριθ.688/1956 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου και καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων με αριθμό 3266/25-2-1992.

Διοικείται από εννέα (9) αιρετούς Συμβούλους, στους οποίους έχουν ανατεθεί διάφορες αρμοδιότητες πέραν αυτών που ορίζονται από το Καταστατικό. (όπως έκδοση εφημερίδας, διοργανώσεις εκδηλώσεων, διανομή αγαθών, κοινωνικές δραστηριότητες, έρευνες κ.α.)

Η Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών μεμονωμένα ή σε συνεργασία με την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος:

• Μελετά και προωθεί τα αιτήματα των πολυτέκνων και φροντίζει με κάθε πρόσφορο μέσο για την προαγωγή των ηθικών και υλικών συμφερόντων τους.

• Προασπίζεται το θεσμό της οικογένειας και αγωνίζεται για τη διατήρηση των Ελληνικών παραδόσεων, τη διάδοση των αρχών του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, καθώς και για την αφύπνιση όλων των δυνάμεων της χώρας για την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος, που απειλεί άμεσα με αφανισμό τον τόπο μας.

• Συμπαρίσταται σε αναξιοπαθούσες οικογένειες μέλη της με την παροχή οικονομικής ενισχύσεως που προέρχεται από το ειδικό ταμείο που τηρεί για το σκοπό αυτό. Παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες, με την υποβολή υπομνημάτων, επιστολών, αιτήσεων κλπ, για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων μελών της.

• Φροντίζει στα πλαίσια της υφισταμένης νομοθεσίας για την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών των πολυμελών οικογενειών.

• Ενθαρρύνει και καλλιεργεί την ευγενική άμιλλα με τη βράβευση κάθε χρόνο των παιδιών των πολύτεκνων οικογενειών που διακρίθηκαν στο στίβο της μάθησης και της γνώσης ή που είχαν αξιόλογες επιστημονικές επιδόσεις.

• Διαφωτίζει και ενημερώνει τους Έλληνες πολίτες με την διενέργεια ειδικών σεμιναρίων, έκδοση ειδικών αφισών κλπ, για τους τρόπους πρόληψης των πάσης φύσεως ατυχημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια, δεδομένου ότι τα ατυχήματα μαζί με τις εκτρώσεις και την υπογεννητικότητα αποτελούν τις πιο σοβαρές αιτίες συρρίκνωσης του πληθυσμού της πατρίδος μας.

• Συνεργάζεται με διάφορες προσωπικότητες των γραμμάτων, της πολιτικής κ.α. με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση των φορέων της πολιτείας και της κοινής γνώμης προκειμένου να ληφθούν γενναία και μακρόπνοα μέτρα για την ανακοπή της δημογραφικής καθίζησης της χώρας μας και για την αλλαγή νοοτροπίας που θα επιτρέψει τη δημιουργία πολυμελών οικογενειών.

• Συμμετέχει ενεργά σε διάφορα Συνέδρια ιδιαίτερα σε αυτά των πολυτέκνων που έχουν ασχοληθεί με ιδιαίτερη επιτυχία με διάφορα θέματα, όπως με την οικογένεια, της κοινωνικές «πληγές», τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δημογραφικό κ.α.

• Παρεμβαίνει με άρθρα των μελών της, δημόσιες συζητήσεις, προτάσεις της, σχέδια νόμων και τροπολογιών για την διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ειδικότερα σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας και στήριξης της πολύτεκνης οικογένειας.

• Διατηρεί πολυμελή χορωδία και αξιόλογο χορό ιεροψαλτών που συγκροτούνται από πολυτέκνους και παιδιά πολυτέκνων.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top