Αναζήτηση καμαριέρων και καθαριστριών για το Συγκρότημα του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ στην Χαλκιδική Reviewed by Momizat on . Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό Συγκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για εποχική απασχόληση Καμαρ Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό Συγκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για εποχική απασχόληση Καμαρ Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Αναζήτηση καμαριέρων και καθαριστριών για το Συγκρότημα του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ στην Χαλκιδική

Αναζήτηση καμαριέρων και καθαριστριών για το Συγκρότημα του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ στην Χαλκιδική

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό Συγκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για εποχική απασχόληση Καμαριέρες και Καθαρίστριες.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • 3 χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση.
  • Γνώση Αγγλικών.
  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
  • Ομαδικό πνεύμα.

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους υπ’ όψιν Τμήματος Προσωπικού με email στο hr@portocarras.com ή όπως
επικοινωνήσουν στο 2375077226

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top