Χορήγηση αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) σε πολυτέκνους Reviewed by Momizat on . Η ΑΣΠΕ απέστειλε στους αρμόδιους Υπουργούς την ακόλουθη επιστολή σχετικά με τη χορήγηση αδειών ταξί σε πολυτέκνους:   Αρ. Πρωτ. 1395 Αθήνα, 21/11/2019 Προς Η ΑΣΠΕ απέστειλε στους αρμόδιους Υπουργούς την ακόλουθη επιστολή σχετικά με τη χορήγηση αδειών ταξί σε πολυτέκνους:   Αρ. Πρωτ. 1395 Αθήνα, 21/11/2019 Προς Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Χορήγηση αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) σε πολυτέκνους

Χορήγηση αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) σε πολυτέκνους

Η ΑΣΠΕ απέστειλε στους αρμόδιους Υπουργούς την ακόλουθη επιστολή σχετικά με τη χορήγηση αδειών ταξί σε πολυτέκνους:

 

Αρ. Πρωτ. 1395

Αθήνα, 21/11/2019

Προς

1. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Κύριο Κώστα Καραμανλή

2. Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη

3. Γενικό Γραμματέα Μεταφορών
Κύριο Νίκο Σταθόπουλο

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, ΤΚ 15669, Παπάγου

ΚΟΙΝ. 1. Γραφείο Πρωθυπουργού, Κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη
2. Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Κυρίου Παναγιώτη Πικραμμένου
3. Κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, Πρόεδρο Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
4. Κύριο Γεώργιο Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττικής

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) σε ποσοστό 20% σε πολυτέκνους

Αξιότιμοι Κύριοι.

Για το προκείμενο θέμα σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 106 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012), που αναφέρεται στη διαδικασία χορηγήσεως και στους δικαιούχους νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ), μεταξύ των άλλων αναφέρονται:

«2. Η διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών ΤΑΞΙ διενεργείται από όλες τις Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας ανά δύο χρόνια, δηλαδή κάθε δεύτερο έτος από την προηγούμενη διαδικασία. Μέρος της διαδικασίας και προϋπόθεση για την έκδοση νέων αδειών αποτελεί η έκδοση από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη της αποφάσεως του άρθρου 85 του παρόντος».

«3. Μέρος των νέων αδειών που τυχόν προκύπτουν, χορηγείται σε πολυτέκνους και τριτέκνους με ανήλικα τέκνα, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που έχουν τέκνα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%. Σε περίπτωση υπάρξεως περισσοτέρων ενδιαφερομένων από τις αντίστοιχες άδειες, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής τους και το ποσοστό εκ του συνόλου των νέων αδειών που χορηγούνται στα πρόσωπα αυτά»

2α. Ο Συνταγματικός νομοθέτης αναγνωρίζοντας τη συμβολή των πολυτέκνων στην άμβλυνση της συνεχώς αυξανομένης υπογεννητικότητας, με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος παρέχει ειδική και αυξημένη προστασία στις οικογένειες αυτές.

β. Περαιτέρω, με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου υποχρεώνει την Πολιτεία, σε κάθε περίπτωση, να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική.

γ. Η Ολομέλεια του ΣτΕ με σειρά αποφάσεών της έχει αποφανθεί πως:

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

(Σ.τ.Ε.: 2216/1975, 4062/1990, 4069/1990, 4070/1990, 2773/1991, 2781/1991, κ.ά.).

3. Με τα παραπάνω δεδομένα, σας παρακαλούμε, όπως στη νέα διαδικασία αδειοδοτήσεως των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) να προβλεφθεί ποσοστό 20% των αδειών να χορηγείται στους πολυτέκνους (γονείς και παιδιά).

Ως εκ τούτου, κατόπιν εισηγήσεως της οικείας Περιφέρειας θα πρέπει να ψηφιστεί διάταξη ως κατωτέρω:

α) Άδειες ΤΑΞΙ σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας χορηγούνται σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των αδειών ανά Περιφέρεια σε πολυτέκνους γονείς και τα τέκνα τους. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι γονείς είναι περισσότεροι από τις άδειες που αναλογούν στην κατηγορία πολυτέκνων (δηλ. πολύτεκνοι γονείς και τα τέκνα τους), διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών. Αν είναι ίσοι, οι άδειες χορηγούνται σε αυτούς χωρίς άλλη διαδικασία. Αν είναι λιγότεροι οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι από τις άδειες που αναλογούν στην κατηγορία των πολυτέκνων, τότε διενεργείται κλήρωση μεταξύ των τέκνων πολυτέκνων, ή χορηγούνται χωρίς κλήρωση εφόσον είναι λιγότεροι ή ίσοι με τις εναπομείνασες άδειες.

β) Η πολυτεκνική ιδιότητα καθώς αυτή του τέκνου πολυτέκνων, αποδεικνύεται σύμφωνα με τον Ν. 4316/2014 – ΦΕΚ270/24.12.2014/τ. Α΄ (άρθρο 67, παρ. 9) από Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

γ) Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει την πολυτεκνική ιδιότητα και επιπροσθέτως έχει τέκνα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%, τότε ο ενδιαφερόμενος εξαιρείται από την κλήρωση, προτάσσεται έναντι παντός άλλου ενδιαφερομένου και αποκτά την άδεια αυτοδικαίως, χωρίς οι περιπτώσεις αυτές να αφαιρούν από το πλήθος των αδειών που αναλογούν στους πολυτέκνους βάση της ανωτέρω διατάξεως.

4. Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί τις πολύτεκνες οικογένειες της Χώρας, σας παρακαλεί να υιοθετήσετε την ανωτέρω πρότασή της, δεδομένου ότι :

Από την ανωτέρω προτεινόμενη διάταξη δεν προκύπτει κανένα δημοσιονομικό κόστος,
Σχετική πρόβλεψη για την χορήγηση αδειών ΤΑΞΙ σε πολυτέκνους υπάρχει ήδη στο Νόμο,
Η ανάγκη στήριξης των πολυτέκνων οικογενειών είναι διακηρυγμένη προτεραιότητα της Κυβέρνηση, όπως έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός,
Η προστασία των πολυτέκνων οικογενειών περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής,
Η δημογραφική κατάρρευση της χώρας επιβάλει τη ρύθμιση της σχετικής διατάξεως ώστε να υπάρξουν επιτέλους νέα δημογραφικά κίνητρα για την απόκτηση του 4ου και άνω παιδιού που στηρίζει την πληθυσμιακή σταθερότητα,
Την πενταετία (1981-1985) οι γεννήσεις υπερτερούσαν των θανάτων κατά 208.566 (γεννήσεις 653041-θάνατοι 444475), ενώ την τελευταία πενταετία (2014-2018), οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων, κατά 145.921(γεννήσεις 453041-θάνατοι 598.962) και όμως η Πολιτεία, σε κάθε περίπτωση, την τριετία 1981-1985 που οι γεννήσεις υπερτερούσαν σταθερά των θανάτων θεσμοθετούσε δημογραφικά κίνητρα με την ενίσχυση των Πολυτέκνων οικογενειών.
Επί του προκειμένου, με το άρθρο 7 του Π.Δ. 458/1984 (ΦΕΚ 165/Α/24-10-1984), στις χορηγήσεις αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ), μοριοδοτούσε τους πολυτέκνους ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων τους ως κατωτέρω:

Αριθμός τέκνων: 1      2      3      4      5       6       7       8       9       10       11       12      13      14      15

Αριθμός μορίων: 5    15    30    55    85   125   170   220  275    335    400    470   545   625    710

Πέραν των ανωτέρω, κάθε παιδί που ήταν μικρότερο των 18 ετών έπαιρνε επιπλέον 3 μόρια.

Τη σχετική απόφασή σας, θα τη γνωστοποιήσουμε σε όλα τα μέλη μας στην Ελλάδα ως εμβληματική πρωτοβουλία στήριξης των πολυτέκνων, σε εποχές δημογραφικής κατάρρευσης και εγκατάλειψης των πολυτέκνων οικογενειών.

Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

      Ο Πρόεδρος                    Η Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος        Δήμητρα – Ινές Αγγελή

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top