Δελτίο τύπου της ΑΣΠΕ – Νέα επιδρομή κατά των πολύτεκνων φοιτητών από το Υπουργείο Παιδείας Reviewed by Momizat on . Μεγάλη αναστάτωση και αναβρασμός επικρατεί μεταξύ των πολυτέκνων οικογενειών αυτές τις ημέρες, καθώς ανακοινώνονται από το ηλεκτρονικό σύστημα, τα αποτελέσματα Μεγάλη αναστάτωση και αναβρασμός επικρατεί μεταξύ των πολυτέκνων οικογενειών αυτές τις ημέρες, καθώς ανακοινώνονται από το ηλεκτρονικό σύστημα, τα αποτελέσματα Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Δελτία Τύπου » Δελτίο τύπου της ΑΣΠΕ – Νέα επιδρομή κατά των πολύτεκνων φοιτητών από το Υπουργείο Παιδείας

Δελτίο τύπου της ΑΣΠΕ – Νέα επιδρομή κατά των πολύτεκνων φοιτητών από το Υπουργείο Παιδείας

Μεγάλη αναστάτωση και αναβρασμός επικρατεί μεταξύ των πολυτέκνων οικογενειών αυτές τις ημέρες, καθώς ανακοινώνονται από το ηλεκτρονικό σύστημα, τα αποτελέσματα των μετεγγραφόμενων φοιτητών μας.

Έκπληκτοι οι πολύτεκνοι φοιτητές βλέπουν να μην παίρνουν μετεγγραφή στις αντίστοιχες σχολές που είναι πλησιέστερες του τόπου κατοικίας τους αλλά, σε κάποια από τα λεγόμενα ομοειδή τμήματα( όπως τα βάπτισε πρόσφατα η κ. Υπουργός Παιδείας), που αυτά μπορεί να είναι όχι πχ στην Αθήνα που κατοικούν(όπως ορίζει ο νόμος) αλλά στη Χαλκίδα καθότι το Υπουργείο Παιδείας «μετακόμισε» την πόλη της Χαλκίδας στο λεκανοπέδιο Αττικής!!!

Και αυτά συνέβησαν όταν είναι γνωστά τα ακόλουθα:

Όταν τα  Μηχανογραφικά  δελτία των υποψηφίων σπουδαστών  κατατίθεντο (7-20/7/2010), η ΑΣΠΕ πληροφορήθηκε  ότι προωθούνταν   αλλαγές στις μετεγγραφές των φοιτητών, που φαινόταν δυστυχώς ότι έθιγαν τους πολύτεκνους φοιτητές…, σε ανησυχίες μας που είχαμε εκφράσει στο Υπουργείο, αυτό εξέδωσε τότε σχετική ανακοίνωση στις 9/7/2010, που έλεγε: «Οι ρυθμίσεις αφενός θα σέβονται τον προγραμματισμό των μαθητών και των οικογενειών τους… Καθίσταται δε σαφές ότι οι αλλαγές αυτές δεν θίγουν καμία κατηγορία μετεγγραφόμενων. Οι δε ευνοϊκές ρυθμίσεις  που προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο των μετεγγραφών, είναι  λόγω των δύσκολων οικονομικών συγκυρίων που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές οικογένειες εξαιτίας της κρίσης».

Λίγες μέρες αργότερα… στις 13/7/2010, ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Πανάρετος σε σχετική ερώτηση Βουλευτή, δήλωσε στη Βουλή: «….Δεν υφίσταται ενδεχόμενο αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στις μετεγγραφές των τέκνων της τρίτεκνης οικογένειας ». 

Την 1/9/2010 στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η κ. Υπουργός  επανέλαβε: «…για το θέμα των μετεγγραφών, μην ανησυχείτε. Είναι όπως ήταν, δεν υπάρχει θέμα στους πολύτεκνους. Το διευκρινίζω τώρα και αν χρειασθεί θα το διευκρινίσω και στο κείμενο.»   

Στις 8/9/2010  στην Ολομέλεια της Βουλής η κ. Υπουργός για μια ακόμη φορά δήλωσε: «…Να κάνω πολύ καθαρό και σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα πολυτέκνων. Οι ισχύουσες διατάξεις δεν αγγίζονται. Οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι έχουν τα δικαιώματα που είχαν σε όλη την προηγούμενη περίοδο

Και ενώ τελικά, σε διευκρινιστική του εγκύκλιο (8-10-2010) το Υπουργείο Παιδείας, καθιστούσε σαφώς, ότι: «…Για τις μετεγγραφές των τέκνων πολυτέκνων οικογενειών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 860/1979», με βάση τις οποίες:  «Τέκνα πολυτέκνων, εγγραφέντα ή εγγραφόμενα εις Ανωτάτην ή  Ανωτέραν Σχολήν της ημεδαπής κατόπιν εξετάσεων, μετεγγράφονται τη αιτήσει των εις το πρώτον ή το δεύτερον έτος σπουδών αντιστοίχου Σχολής (ή Τμήματος Σχολής) πλησιεστέρας του τόπου μονίμου κατοικίας των γονέων των».

Όμως, παρά τις ρητές δεσμεύσεις και διαβεβαιώσεις τους έγινε ακριβώς το αντίθετο!…

Η ΑΣΠΕ ζητά την άμεση παρέμβαση του Πρωθυπουργού, καθότι οι πολύτεκνοι εμπαίζονται από την κ. Υπουργό Παιδείας και μετά την κοροϊδία των αδιόριστων  πολυτέκνων εκπαιδευτικών, ήλθε και η σειρά τώρα των  φοιτητών μας με τις αλλαγές που πραγματοποίησε η κ. Υπουργός στο θεσμικό πλαίσιο των μετεγγραφών παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της. Δεν είναι δυνατό σε μία τέτοια δύσκολη οικονομική περίοδο να καταργούνται και τα ελάχιστα θεσμοθετημένα μέτρα που ισχύουν για τους πολύτεκνους τη στιγμή μάλιστα που αυτά δεν έχουν κανένα απολύτως οικονομικό κόστος και να υφίστανται οι Πολύτεκνοι τέτοια επιδρομή, ώστε να αναγκάζονται παρανόμως να διατηρούν δύο σπίτια. Το περίεργο είναι ότι ενώ διευρύνθηκαν οι κατηγορίες των μετεγγραφόμενων φοιτητών, τους μόνους που θίγει είναι η κατηγορία των πολυτέκνων, που να σημειωθεί είναι και οι μοναδικοί που προστατεύονται ευθέως από το Σύνταγμά μας!

Είναι εμφάνιση Πολιτείας αυτή από τη μία με το νόμο για τον «Καλλικράτη» να μην θεωρεί ότι η Εύβοια ανήκει στην Αττική και αμέσως μετά για τις μετεγγραφές να θεωρεί ότι η Εύβοια ανήκει στο Λεκανοπέδιο της  Αττικής, παγιδεύοντας με τον τρόπο αυτά τα παιδιά των Πολυτέκνων και υποχρεώνοντάς τα να προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια για να δικαιωθούν!!

Από το γραφείο τύπου της ΑΣΠΕ

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top