Παρέμβαση της ΑΣΠΕ για μετεγγραφές Reviewed by Momizat on . Η ΑΣΠΕ απέστειλε επιστολή στην υπουργό Παιδείας σχετικά με τις μετεγγραφές φοιτητών εσωτερικού, εν όψει της συζήτησης του Σ/Ν "Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης". Α Η ΑΣΠΕ απέστειλε επιστολή στην υπουργό Παιδείας σχετικά με τις μετεγγραφές φοιτητών εσωτερικού, εν όψει της συζήτησης του Σ/Ν "Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης". Α Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Δελτία Τύπου » Παρέμβαση της ΑΣΠΕ για μετεγγραφές

Παρέμβαση της ΑΣΠΕ για μετεγγραφές

Η ΑΣΠΕ απέστειλε επιστολή στην υπουργό Παιδείας σχετικά με τις μετεγγραφές φοιτητών εσωτερικού, εν όψει της συζήτησης του Σ/Ν “Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης”.

Αθήνα, 30/8/2010

Προς τα μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων
Ενταύθα

Επί του άρθρου 25, του σχεδίου νόμου: « Ανάπτυξη της διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» που αναφέρεται στις: «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών» και ειδικότερα για τους πολυτέκνους και τα τέκνα πολυτέκνων.

Με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 περ. α του Ν. 3282¤2004 ορίσθηκε ότι:

« 1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 δεν επιτρέπονται οι μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού.

Από την απαγόρευση εξαιρούνται:

α) οι μετεγγραφές των γονέων και τέκνων των πολυμελών οικογενειών…..μη θιγομένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των πολυτέκνων». « δικαίωμα μετεγγραφής υφίσταται μόνο για ένα από τα δύο Τμήματα, κατ΄ επιλογή του ενδιαφερομένου, που είναι πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας των γονέων ή στην πόλη όπου φοιτά ήδη ένας τουλάχιστον αδελφός ή αδελφή και είναι αντίστοιχο με το Τμήμα προέλευσης» (παρ. 6, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3404/2005).

Η κείμενη νομοθεσία και οι διατάξεις, που αφορούν τις μετεγγραφές των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων είναι η διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 860¤1979 « περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν. 1910¤44 – περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί προστασίας πολυτέκνων», με το οποίο ορίζονται τ΄ ακόλουθα:

«1. Τέκνα πολυτέκνων, εγγραφέντα η εγγραφόμενα εις Ανωτάτη ή Ανωτέρα Σχολή της ημεδαπής κατόπιν εξετάσεων, μετεγγράφονται τη αιτήσει των εις το πρώτον ή το δεύτερον έτος σπουδών αντιστοίχου Σχολής (ή Τμήματος Σχολής) πλησιεστέρας του τόπου μονίμου κατοικίας των γονέων των».

Βάσει των παραπάνω διατάξεων οι πολύτεκνοι και τα τέκνα των πολυτέκνων μέχρι σήμερα μετεγγράφοντο, κατά τα δύο πρώτα έτη των σπουδών τους στην αντίστοιχη Σχολή (η Τμήμα της Σχολής) ΑΕΙ η ΤΕΙ, που ήταν πλησιέστερη του τόπου κατοικίας των γονέων τους ή στην πόλη που φοιτούσε ένας αδελφός τους ή αδελφή τους.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο στις 9 Ιουλίου 2010, εν όψει των ανησυχιών, που εξέφρασε η ΑΣΠΕ, ανέφερε τ΄ ακόλουθα:

« Οι ρυθμίσεις αφ΄ ενός θα σέβονται τον προγραμματισμό των μαθητών και των οικογενειών τους… Καθίσταται δε σαφές ότι οι αλλαγές αυτές δε θίγουν καμία κατηγορία μετεγγραφομένων. Οι δε ευνοϊκές ρυθμίσεις που προχωρά το Υπουργείο, στο πλαίσιο των μετεγγραφών, είναι λόγω των δύσκολων οικονομικών συγκυριών που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές Οικογένειες εξαιτίας της κρίσης».

Με τη διάταξη, όμως, του άρθρου 25 του σχεδίου νόμου, είναι απολύτως βέβαιο ότι δημιουργείται θέμα σε βάρος των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων, επειδή πολλά ΑΕΙ και ΤΕΙ θα ερμηνεύουν κατά το δοκούν τις διατάξεις αυτές για τους πολυτέκνους και θα τους ταλαιπωρούν, όταν μάλιστα με τη διάταξη του άρθρου 27 περ. στ του σχεδίου νόμου ρητώς ορίζεται ότι:

« Καταργούνται….. κάθε άλλη, γενική η ειδική, διάταξη, που ρυθμίζει θέματα του παρόντος νόμου ή είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του».

Έτσι εάν κάποιος πολύτεκνος ή τέκνο πολυτέκνου:

α) έχει επιτύχει στο ΤΕΙ Χαλκίδος και ζητήσει μετεγγραφή για το ΤΕΙ Αθήνας ή Πειραιά δεν πρόκειται να μετεγγραφεί, αφού η Χαλκίδα εντάσσεται στο Λεκανοπέδιο Αττικής,
β) έχει επιτύχει σε ΤΕΙ Πάτρας η Θεσσαλονίκης κλπ. και ζητήσει μετεγγραφή για το ΤΕΙ Αθήνας ή Πειραιά ενδέχεται να βρεθεί αντί για Αθήνα ή Πειραιά ……στην Χαλκίδα, αφού η Χαλκίδα εντάσσεται στο Λεκανοπέδιο Αττικής!!!

Αυτά, όμως, είναι ευθέως αντίθετα στα μέχρι σήμερα ισχύοντα, όταν μάλιστα η κατηγορία των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων είναι η μόνη κατηγορία που η προστασία τους στηρίζεται στη Συνταγματική επιταγή του άρθρου 21 παρ. 2.

Εν όψει των παραπάνω και με δεδομένη την διατυπωθείσα άποψη του Υπουργείου και για να μην υπάρξουν και δημιουργηθούν προβλήματα σε βάρος των πολυτέκνων και των τέκνων τους είναι αναγκαίο στο τέλος της παρ. 1Α του σχεδίου νόμου να προστεθεί διάταξη με αρίθμηση 1Β, το περιεχόμενο της οποίας να έχει ως εξής:

« 1Β. Οι παραπάνω ρυθμίσεις δε θίγουν τους πολυτέκνους και τα τέκνα πολυτέκνων, που μετεγγράφονται στα δύο πρώτα έτη των σπουδών τους, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό, στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Σχολής ΑΕΙ ή ΤΕΙ, πού είναι πλησιέστερη του τόπου κατοικίας των γονέων τους ή στην πόλη που φοιτά αδελφός ή αδελφή τους».

Με την βεβαιότητα ότι η Επιτροπή θα υιοθετήσει την παραπάνω διάταξη και δεν θα θιγούν οι πολύτεκνες οικογένειες και μάλιστα σ΄ αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης, αφού κάθε άλλη ρύθμιση θα καταστήσει αδύνατη τη συνέχιση των σπουδών των παιδιών των πολυτέκνων, δεδομένου ότι είναι αδύνατη η εκ μέρους τους συντήρηση δύο ή τριών σπιτιών.

Με εκτίμηση
Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Θεοτοκάτος

Ο Γεν. Γραμματέας
Εμμανουήλ Χρυσόγελος

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top