Επιστολή ΑΣΠΕ για σ/ν για τον εκσυχρονισμό της πολεοδομικής νομοθεσίας Reviewed by Momizat on . Αρ. Πρωτ. 331 Αθήνα, 19/5/2020                                     Αρ. Πρωτ. 331 Αθήνα, 19/5/2020                                     Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Επιστολή ΑΣΠΕ για σ/ν για τον εκσυχρονισμό της πολεοδομικής νομοθεσίας

Επιστολή ΑΣΠΕ για σ/ν για τον εκσυχρονισμό της πολεοδομικής νομοθεσίας

Αρ. Πρωτ. 331

Αθήνα, 19/5/2020

                                                                                                                          ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

Αξιότιμο
Κύριο Κωστή Χατζηδάκη
 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Μεσογείων 119, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα

 ΘΕΜΑ: Εκσυγχρονισμός πολεοδομικής νομοθεσίας  

         Αγαπητέ,  Κύριε Υπουργέ.

1.      Τα αδιάσειστα δημογραφικά στοιχεία, μαρτυρούν ότι η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης, αφού την τελευταία 9ετία (2011-2019) οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων κατά 224.824 (θάνατοι 1.064.278 και γεννήσεις 839.454).

         Αρκεί να επισημανθεί ότι από 1/1/2020 μέχρι 30/4/2020, που έχουμε την τελευταία ενημέρωση, οι θάνατοι εκτοξεύθηκαν στις 45.716, ενώ οι γεννήσεις συρρικνώθηκαν στις 28.025.

         Είχαμε δηλαδή υπεροχή των θανάτων κατά 17.691.

2.      Οι πολύτεκνες οικογένειες είναι οι μόνες που αντιστέκονται στον κατήφορο της υπογεννητικότητας και γι’ αυτό η προστασία των οικογενειών αυτών συνιστά κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος υποχρέωση του κράτους και η υποχρέωση αυτή κατοχυρώνει στις πολύτεκνες οικογένειες δικαίωμα ειδικής φροντίδα, στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου.

3 α.   Με το νομοσχέδιο που πρόκειται να φέρεται στη Βουλή «Εκσυγχρονισμός της Πολεοδομικής Νομοθεσίας», μεταξύ των άλλων ρυθμίσεων που επιφέρονται, προτίθεσθε να μειώσετε τη δόμηση, να αυξήσετε την  αρτιότητα και να καταργήσετε τις παρεκκλίσεις στα εκτός οικισμού οικόπεδα.

β.      Όμως, Κύριε Υπουργέ, ορισμένοι πολύτεκνοι που διαμένουν μονίμως στα χωριά τους, έχουν στην κυριότητά τους οι ίδιοι ή τα παιδιά τους οικόπεδο, κατά παρέκκλιση, το οποίο βρίσκεται εντός ζώνης 500 μ. περίπου, από τα όρια του οικισμού ή βρίσκεται σε δημοτική ή επαρχιακή οδό, οπότε η ενδεχόμενη κατάργηση των παρεκκλίσεων θα έχει καταστροφικές οικονομικές συνέπειες για τις οικογένειες αυτές.

4.      Με τα παραπάνω δεδομένα και επειδή, Κύριε Υπουργέ, η πολιτεία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική (αρ. 21 παρ. 5 του Συντάγματος), η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), που εκπροσωπεί Πανελλαδικά τις 208.000 πολύτεκνες οικογένειες, σας παρακαλεί, με την ευκαιρία του νομοσχεδίου του Υπουργείου σας, να λάβετε ειδική μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες, βέβαιοι όντες ότι:

α.     Ανακουφίζετε αισθητά οικονομικά τις οικογένειες αυτές, οι οποίες συνεπεία του βεβαρυμένου οικογενειακού τους προϋπολογισμού πλήττονται περισσότερο.

β.      Λαμβάνετε ένα ισχυρό δημογραφικό κίνητρο.

γ.      Ενθαρρύνετε τα παιδιά των οικογενειών αυτών να παραμείνουν και να δημιουργήσουν δικές τους οικογένειες  στον τόπο των γονέων τους, συμβάλλοντας έτσι στην αναζωογόνηση της υπαίθρου και στην άμβλυνση της αστυφιλίας.

Με εκτίμηση,

Για την ΑΣΠΕ

   Ο Πρόεδρος                 Η Γεν. Γραμματέας                 Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος      Δήμητρα – Ινές Αγγελή       Χαράλαμπος Παύλος

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top