Επιστολή ΑΣΠΕ προς τον Υπ. Περιβάλλοντος για την αυθαίρετη δόμηση & την επιστροφή επιβληθέντων προστίμων σε πολυτέκνους Reviewed by Momizat on . Αρ. Πρωτ. 1201 Αθήνα, 14/10/2019 Αξιότιμο Κύριο Κωστή Χατζηδάκη                  Αρ. Πρωτ. 1201 Αθήνα, 14/10/2019 Αξιότιμο Κύριο Κωστή Χατζηδάκη                  Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Επιστολή ΑΣΠΕ προς τον Υπ. Περιβάλλοντος για την αυθαίρετη δόμηση & την επιστροφή επιβληθέντων προστίμων σε πολυτέκνους

Επιστολή ΑΣΠΕ προς τον Υπ. Περιβάλλοντος για την αυθαίρετη δόμηση & την επιστροφή επιβληθέντων προστίμων σε πολυτέκνους

Αρ. Πρωτ. 1201

Αθήνα, 14/10/2019

Αξιότιμο

Κύριο Κωστή Χατζηδάκη                                                        

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Μεσογείων 119, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα

ΘΕΜΑ:  Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και επιστροφή επιβληθέντων προστίμων σε πολυτέκνους

Κύριε Υπουργέ.

1.         Τη στιγμή κατά την οποία η Χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης, αφού την τελευταία οκταετία (2011-2018) οι θάνατοι υπερτερούν σταθερά των γεννήσεων και το τρέχον έτος, ήτοι από 1/1/2019 έως 9/9/2019 οι θάνατοι εκτοξεύθηκαν στις 88.811 και οι γεννήσεις συρρικνώθηκαν στις 57.757, υπεροχή δηλαδή των θανάτων κατά 31.053!!! η προστασία της πολύτεκνη οικογένειας, συνιστά κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, υποχρέωση του κράτους και η υποχρέωση αυτή κατοχυρώνει στην πολύτεκνη οικογένεια δικαίωμα ειδικής φροντίδας, στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου.

Περαιτέρω, επειδή κατά το Σύνταγμα (άρθρο 21 παρ. 5) η πολιτεία υποχρεούται να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος που εκπροσωπεί Πανελλαδικά τις 208.000 πολύτεκνες οικογένειες, ζητάει την παρέμβασή σας, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία που έχει λάβει χώρα σε βάρος των πολυτέκνων και ειδικότερα:

2α.      Περιορισμένος αριθμός πολυτέκνων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία υπαγωγής των αυθαιρέτων κτισμάτων τους στο άρθρο 24 του Ν. 4014/2011 και κατέβαλαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Στη συνέχεια και επειδή ο παραπάνω νόμος κρίθηκε αντισυνταγματικός, επακολούθησε ο Ν. 4178/2013, ο οποίος στην παρ. 5 του άρθρου 17, που αναφέρεται στις μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι πολύτεκνες οικογένειες, προβλέπει για τους πολυτέκνους την καταβολή ποσοστού 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου για κύρια κατοικία και 50% του ενιαίου ειδικού προστίμου για δευτερεύουσα κατοικία, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν είναι άνω των 80τ.μ.

β.         Περαιτέρω στην παρ. 9 του άρθρου 30 του ως άνω νόμου 4178/2013, που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 6 του άρθρου 125 του Ν. 4495/2017, προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Αποφάσεως με την οποία «θα καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την διεκπεραίωση των υπαγωγών που έχουν πραγματοποιηθεί με προγενέστερες του παρόντος διατάξεις και καθορίζονται επίσης οι περιπτώσεις και η διαδικασία διορθώσεων ή επιστροφής προστίμων όπου απαιτείται».

3.         Επειδή, απ’ ότι γνωρίζουμε, μέχρι τώρα δεν έχει εκδοθεί η παραπάνω Υπουργική Απόφαση, σας παρακαλούμε για την επίσπευση της εκδόσεώς της, προκειμένου να επιστραφεί στις πολύτεκνες οικογένειες το ποσό του επιπλέον προστίμου που τους αναλογεί και υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου 4014/2011, προκειμένου να τακτοποιήσουν αυθαίρετα κτίσματά τους.

Η ψήφιση της ως άνω Υπουργικής Αποφάσεως, θα αποτελέσει δημογραφικό κίνητρο, το κράτος παρέχει την οφειλόμενη Συνταγματική προστασία (άρθρο 21 παρ. 5 του Συντάγματος) στις πολύτεκνες οικογένειες και ανακουφίζονται αισθητά οι οικογένειες αυτές, οι οποίες συνεπεία της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας και του βεβαρυμένου οικογενειακού τους προϋπολογισμού πλήττονται ανελέητα.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος                          Γεν. Γραμματέας             Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος     Δήμητρα-Ινές Αγγελή   Χαράλαμπος Παύλος

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top