Ειδικό πρόγραμμα πολυτέκνων και ΑΜΕΑ του ΟΕΚ Reviewed by Momizat on . Αφορά δικαιούχους που προστατεύουν τρία παιδιά και άνω, δικαιούχους που είτε οι ίδιοι και ένα προστατευόμενο μέλος τους  έχουν αναπηρία 67% και άνω, είτε δ Αφορά δικαιούχους που προστατεύουν τρία παιδιά και άνω, δικαιούχους που είτε οι ίδιοι και ένα προστατευόμενο μέλος τους  έχουν αναπηρία 67% και άνω, είτε δ Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Ειδικό πρόγραμμα πολυτέκνων και ΑΜΕΑ του ΟΕΚ

Ειδικό πρόγραμμα πολυτέκνων και ΑΜΕΑ του ΟΕΚ

Αφορά δικαιούχους που προστατεύουν τρία παιδιά και άνω, δικαιούχους που είτε οι ίδιοι και ένα προστατευόμενο μέλος τους  έχουν αναπηρία 67% και άνω, είτε δύο προστατευόμενα μέλη τους έχουν αναπηρία 67% και άνω, συνταξιούχους λόγω θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος, εφόσον προστατεύουν ένα (1) τουλάχιστον παιδί και δύο τουλάχιστον ορφανά και από τους δύο γονείς  παιδιά δικαιούχων.

Οι δικαιούχοι αυτοί, εφόσον πληρούν τις ασφαλιστικές και λοιπές προϋποθέσεις του Κανονισμού, δικαιούνται να λάβουν στεγαστική συνδρομή:

  1. με τη μορφή έτοιμης κατοικίας, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη να τους δοθεί.
  2. με στεγαστικό δικαίωμα, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη κατοικία, ώστε ο δικαιούχος να εξεύρει κατοικία στην ελεύθερη αγορά, την οποία ο Ο.Ε.Κ. θα του αγοράσει και θα του την παραχωρήσει.
  3. με άτοκο δάνειο για αγορά ή ανέγερση κατοικίας.

Ειδικό διαρκές πρόγραμμα κατ’ εξαίρεση παροχής στεγαστικής συνδρομής σε άτομα με ιδιαίτερα έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες και άγαμες μητέρες.

Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις έντονης κοινωνικής ή οικονομικής ανάγκης δικαιούχου, μπορεί να του δοθεί από τον Ο.Ε.Κ., με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, ανάλογα, δάνειο αυτοστέγασης ή έτοιμη κατοικία, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη, ή στεγαστικό δικαίωμα, εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη κατοικία. Ο αριθμός των κατοικιών που παραχωρούνται ετησίως με τον τρόπο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30).

Επίσης σε άγαμες μητέρες που προστατεύουν τουλάχιστον ένα (1) παιδί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Ο.Ε.Κ. μπορεί να δοθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. έτοιμη κατοικία ή στεγαστικό δικαίωμα ή δάνειο αυτοστέγασης. Ο αριθμός των κατοικιών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ετησίως.

Τέλος, οι κινητικά ανάπηροι-παραπληγικοί, οι συνταξιούχοι λόγω ολικής αναπηρίας από  εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ή κοινή νόσο που λαμβάνουν προσαύξηση στη σύνταξη, λόγω της απόλυτης αναπηρίας  τους και συνταξιούχους λόγω τύφλωσης ή σοβαρού ακρωτηριασμού άνω ή κάτω άκρων που συνταξιοδοτήθηκαν έστω και με μια προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης, ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση, λαμβάνουν στεγαστική παροχή με τη μορφή ατόκου στεγαστικού δανείου.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top