Όλες οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούχοι των παροχών του Ν. 3655/2008 Reviewed by Momizat on . Οι εργαζόμενες μητέρες σε όλους τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ακόμη και σε Ιδρύματα, Σωματεία, Συλλόγους και γενικά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτ Οι εργαζόμενες μητέρες σε όλους τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ακόμη και σε Ιδρύματα, Σωματεία, Συλλόγους και γενικά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτ Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Όλες οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούχοι των παροχών του Ν. 3655/2008

Όλες οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούχοι των παροχών του Ν. 3655/2008

Οι εργαζόμενες μητέρες σε όλους τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ακόμη και σε Ιδρύματα, Σωματεία, Συλλόγους και γενικά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι δικαιούχοι της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

Αυτό διευκρινίστηκε, με απόφαση της υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Φάνης Πάλλη-Πετραλιά. Σύμφωνα με την απόφαση της υπουργού, με την οποία διευκρινίζεται ειδικότερα το περιεχόμενο των όρων «επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις», όπως διατυπώνονται στο άρθρο 142 του ν.3655/2008, με το οποίο θεσμοθετήθηκε η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, σε αυτές υπάγονται όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως της φύσεως της εργοδοτικής δραστηριότητας.

Από την υπουργό δόθηκαν οδηγίες για την άμεση εφαρμογή των παραπάνω, τονίζοντας ότι, όποιες περιπτώσεις ήταν σε εκκρεμότητα για αυτό το λόγο πρέπει να διεκπεραιωθούν άμεσα και χωρίς καμία ταλαιπωρία των εργαζομένων μητέρων.

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 142 του ν.3655/2008, είναι οι μητέρες, που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις,
  • Έχουν ενεργή εργασιακή σχέση οποιασδήποτε μορφής (ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση),
  • Είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και
  • Υπάγονται στο άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε ετών 2004-2005.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top