Υποβολή αιτήσεων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/βάθμιας – Β/βάθμιας Εκπαίδευσης από 5/11 έως 30/11/09 Reviewed by Momizat on . Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2009-2010, καλεί τους εκπα Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2009-2010, καλεί τους εκπα Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Υποβολή αιτήσεων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/βάθμιας – Β/βάθμιας Εκπαίδευσης από 5/11 έως 30/11/09

Υποβολή αιτήσεων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/βάθμιας – Β/βάθμιας Εκπαίδευσης από 5/11 έως 30/11/09

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2009-2010, καλεί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) στα Πειραματικά Σχολεία,
γ) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και
β) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή.
Αντίστοιχα, για τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι κατηγορίες μεταθέσεων είναι οι παρακάτω:
α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) στα Πειραματικά Σχολεία,
γ) στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
δ) στα Μουσικά Σχολεία,
ε) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία και
στ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 5 ως 30 Νοεμβρίου, στις Δ/νσεις ή στα Γραφεία στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ  από μετάθεση, διορισμό, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων θα βρείτε τις σχετικές εγκυκλίους που περιλαμβάνουν πληροφορίες για το τρόπο υποβολής των αιτήσεων, τα κριτήρια των μεταθέσεων κ.α.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top