Κλήρωση Για Δωρεάν Απόκτηση Ενός Διαμερίσματος Reviewed by Momizat on . Όποια πολύτεκνη οικογένεια – μέλος της Ε.Π.Α., έχει τις παρακάτω προϋποθέσεις και ενδιαφέρεται, να το δηλώσει με αίτησή της στην Ε.Π.Α. ανυπερθέτως μέχρι τέλους Όποια πολύτεκνη οικογένεια – μέλος της Ε.Π.Α., έχει τις παρακάτω προϋποθέσεις και ενδιαφέρεται, να το δηλώσει με αίτησή της στην Ε.Π.Α. ανυπερθέτως μέχρι τέλους Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Κλήρωση Για Δωρεάν Απόκτηση Ενός Διαμερίσματος

Κλήρωση Για Δωρεάν Απόκτηση Ενός Διαμερίσματος

Όποια πολύτεκνη οικογένεια – μέλος της Ε.Π.Α., έχει τις παρακάτω προϋποθέσεις και ενδιαφέρεται, να το δηλώσει με αίτησή της στην Ε.Π.Α. ανυπερθέτως μέχρι τέλους Ιουνίου 2015, προκειμένου να λάβει μέρος σε κλήρωση που θα γίνει για τη ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ενός διαμερίσματος επί της οδού Μεγίστης 20 στην Κυψέλη:

α) Να έχει από πέντε (5) παιδιά και πάνω ανήλικα ή μη, με την προϋπόθεση, ότι κανένα από τα παιδιά αυτά να μην είναι παντρεμένο.

β) Και οι δύο (2) γονείς να είναι Έλληνες εκ γενετής και Χριστιανοί Ορθόδοξοι.

γ) Και οι δύο (2) γονείς, καθώς και τα παιδιά τους να μην έχουν στην κυριότητά τους οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία, εξαιρουμένης μόνο γεωργικής έκτασης.

δ) Αποκλείονται, ως πολύτεκνη οικογένεια, οι τσιγγάνοι.

Τις παραπάνω προϋποθέσεις καθόρισε με τη διαθήκη του ο θανών ΡΕΠΠΑΣ Παναγιώτης του Θεοδώρου.

Επίσης, μαζί με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις να καταθέσουν:

α) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου όπου είναι εγγεγραμμένοι, από το οποίο να προκύπτει η ιθαγένεια όλων των μελών της οικογενείας και περαιτέρω η οικογενειακή κατάσταση των παιδιών (ότι είναι άγαμα)

β) Αντίγραφο του εντύπου Ε9 του οικ. έτους 2014 και των δύο γονέων και εκκαθαριστικά σημειώματα της ΔΟΥ στην οποία ανήκουν των οικ. ετών 2013 και 2014 και

γ) Υπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ενός εκ των γονέων ότι κανένας από τους δύο γονείς και τα παιδιά τους δεν έχουν στην κυριότητά τους οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία, εξαιρουμένης μόνο της γεωργικής έκτασης.

Αυτονόητο είναι ότι αυτός στον οποίο θα μεταβιβασθεί το ακίνητο θα πληρώσει και τον ανάλογο φόρο δωρεάς που προβλέπει ο νόμος.

Από την Ε.Π.Α.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top