Παρέμβαση για την κατάργηση του φόρου πολυτελείας αυτοκινήτων Reviewed by Momizat on . Αθήνα, 6/12/2019 Αξιότιμους Κύριο Χρήστο Σταϊκούρα Υπουργό Οικονομικών Κύριο Απόστολο Βεσυρόπουλο Υφυπουργό Οικονομικών ΚΟΙΝ: Γραφείο Πρωθυπουργού κου Αθήνα, 6/12/2019 Αξιότιμους Κύριο Χρήστο Σταϊκούρα Υπουργό Οικονομικών Κύριο Απόστολο Βεσυρόπουλο Υφυπουργό Οικονομικών ΚΟΙΝ: Γραφείο Πρωθυπουργού κου Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Παρέμβαση για την κατάργηση του φόρου πολυτελείας αυτοκινήτων

Παρέμβαση για την κατάργηση του φόρου πολυτελείας αυτοκινήτων

Αθήνα, 6/12/2019

Αξιότιμους
Κύριο Χρήστο Σταϊκούρα
Υπουργό Οικονομικών
Κύριο Απόστολο Βεσυρόπουλο
Υφυπουργό Οικονομικών
ΚΟΙΝ: Γραφείο Πρωθυπουργού κου Κυριάκου Μητσοτάκη

ΘΕΜΑ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σας συγχαίρουμε για την τροπολογία επί του νέου φορολογικού νομοσχεδίου με την οποία εκφράζεται η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης να διορθώσει επιτέλους μια αδικία ετών, με την επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης στους πολυτέκνους που διαθέτουν αυτοκίνητο με μηχανή κυβισμού μεγαλύτερη των 1920 κ.εκ.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι:

Άρθρο 5 – Τροποποίηση άρθρου 44 Ν. 4111/2013 σχετικά με την εξαίρεση των αυτοκινήτων των πολυτέκνων από το φόρο πολυτελούς διαβίωσης

Στην υποπερίπτωση ii της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (Α’ 18) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Επιπλέον, από το φορολογικό έτος 2019 και εξής, εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης πολυτέκνων με τέσσερα (4) τουλάχιστον εξαρτώμενα τέκνα κατά την έννοια της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013».

Κατ΄ αρχήν, η πολυτεκνική ιδιότητα ορίζεται σαφώς βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3454/7.4.2006, και όχι μέσω της δήλωσης «τεσσάρων (4) τουλάχιστον εξαρτώμενων τέκνων». Η δε πολυτεκνική ιδιότητα βεβαιώνεται με πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, όπως προβλέπεται και από τον Ν. 4316/2014.

Επιπλέον, η θετική πολιτική βούληση της Κυβέρνησης μερικώς ακυρώνεται, καθώς η άνευ όρων Συνταγματική προστασία της πολύτεκνης οικογένειας κατά το άρθρο 21, παρ. 2 δεν τηρείται με τη διατύπωση της υπόλοιπης φράσης και συγκεκριμένα: «με τέσσερα (4) τουλάχιστον εξαρτώμενα τέκνα κατά την έννοια της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013».

Η διατύπωση της διατάξεως οδηγεί στο εξής λανθασμένο αποτέλεσμα: αν μια πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα παιδιά διαθέτει αυτοκίνητο π.χ. 2000 κ.εκ. και το πρώτο της τέκνο δεν συνεχίσει τις σπουδές μετά το Λύκειο, άρα παύει να είναι εξαρτώμενο τέκνο κατά τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (βλ. Παράρτημα), ξαφνικά, οι γονείς θα θεωρηθεί ότι διαβιούν πολυτελώς, οπότε αφενός μεν θα αρχίσουν να πληρώνουν φόρο πολυτελείας για το αυτοκίνητό τους, αφετέρου, για το λόγο αυτό, θα αρχίσουν να εξαιρούνται από το επίδομα θέρμανσης, από το κοινωνικό μέρισμα κ.λπ., διότι η υπαγωγή στον φόρο πολυτελείας τους εξαιρεί αυτόματα ως δυνητικούς ή πραγματικούς δικαιούχους από τα προνοιακά και άλλα επιδόματα !! Δηλαδή, η διατύπωση αυτή, αν εφαρμοσθεί, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα αναφέρονται για το άρθρο αυτό στην αιτιολογική έκθεση !!

Είναι επομένως προφανές, ότι η φράση «με τέσσερα (4) τουλάχιστον εξαρτώμενα τέκνα κατά την έννοια της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013» πρέπει να διαγραφεί, διότι όχι μόνο δεν επιφέρει καμιά προστιθέμενη αξία, αφετέρου δε, εξαιρεί δικαιούχους με μη ορθολογικό τρόπο, αντίκειται δε στην Συνταγματική πρόνοια για την οφειλόμενη κρατική μέριμνα προς τους πολυτέκνους σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΣτΕ.

Προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, η εφαρμογή της διάταξης πρέπει να γίνει με μια διαδικασία που θα διασφαλίζει όντως την πολυτεκνική ιδιότητα των δικαιούχων, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ως Υπουργός, τότε Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είχε ορθότατα θεσμοθετήσει.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

παρακαλούμε όπως, για την απόλυτη ορθότητα και νομιμότητα της ρύθμισης αλλά και την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς της ώστε να εκφράζει σωστά την πολιτική βούληση του Υπουργείου και της Κυβέρνησης, η διατύπωση να διορθωθεί ως εξής:

«Επιπλέον, από το φορολογικό έτος 2019 και εξής, εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης πολυτέκνων. Η διαδικασία εφαρμογής θα ορισθεί με Υπουργική απόφαση, και λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 περί απόδειξης της πολυτεκνικής ιδιότητας».

Παρακαλούμε για την άμεση βελτίωση της διατάξεως ως ανωτέρω και παραμένουμε στη διάθεσή σας για συνεργασία ώστε να υλοποιηθεί η σχετική διαδικασία που θα πρέπει να περιγράφει η Υπουργική Απόφαση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Διατελούμε μετά τιμής, 

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος                       Η Γεν. Γραμματέας                    Ο Διευθυντής

    

Βασίλειος Θεοτοκάτος        Δήμητρα – Ινές Αγγελή         Χαράλαμπος Παύλος

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top