Διαδρομή: Αρχική » Επίκαιρες Ανακοινώσεις

Έκδοση Πιστοποιητικού – Βεβαίωσης πολυτεκνικής ιδιότητας

Πιστοποιητικό - βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας μπορείτε να εκδώσετε είτε: Με φυσική παρουσία από τα Γραφεία μας, προσκομίζοντας: 1.   Πρόσφατο (να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, της οικογενειακής μερίδας των πολύτεκνων γονέων και 2.   Πολυτεκνική ταυτότητα (βιβλιάριο) θεωρημένη σε ισχύ, είτε: μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσ ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΖΗΤΕΙΤΑΙ νοσηλεύτρια ή αισθητικός για  Δερματολογική Κλινική σε κέντρο Αθήνας. Γνώση Αγγλικών απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικών  στο dermatologos01@gmail.com ...

Περισσότερα

Θεώρηση Πολυτεκνικών Βιβλιαρίων

Ισχύει από 1/1/2013 και μετά Οι χαρακτηριζόμενοι ως πολύτεκνοι εφοδιάζονται με βιβλιάρια της Α.Σ.Π.Ε., που αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πολυτεκνικής τους ιδιότητας. Κανείς δεν δικαιούται να τύχει των ευεργετημάτων που παρέχει η πολιτεία στους πολυτέκνους, εάν δεν είναι εφοδιασμένος με βιβλιάριο πολυτέκνου, που να είναι θεωρημένο. Με το Ν.4093/2012, από 1/11/2012 καταργήθηκαν η ισόβια σύνταξη της πολύτ ...

Περισσότερα

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top