Ισόβια σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα Reviewed by Momizat on .  Ισόβια σύνταξη χορηγείται στη μητέρα που: Δεν δικαιούται πλέον το πολυτεκνικό επίδομα, επειδή και το τελευταίο άγαμο παιδί της συμπλήρωσε το 23ο έτος της  Ισόβια σύνταξη χορηγείται στη μητέρα που: Δεν δικαιούται πλέον το πολυτεκνικό επίδομα, επειδή και το τελευταίο άγαμο παιδί της συμπλήρωσε το 23ο έτος της Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Οικογενειακά Επιδόματα » Ισόβια σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα

Ισόβια σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα

 Ισόβια σύνταξη χορηγείται στη μητέρα που:

  • Δεν δικαιούται πλέον το πολυτεκνικό επίδομα, επειδή και το τελευταίο άγαμο παιδί της συμπλήρωσε το 23ο έτος της ηλικίας του ή παντρεύτηκε.
  • Χαρακτηρίστηκε πολύτεκνη, αλλά δεν έχει τις προϋποθέσεις να της χορηγηθεί το πολυτεκνικό επίδομα.
  • Είχε ή έχει τέσσερα (4) παιδιά εν ζωή αλλά δεν χαρακτηρίστηκε πολύτεκνη (παιδιά μεγάλης ηλικίας).
  • Δεν έχει εγκαταλείψει με υπαιτιότητά της τα παιδιά της, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση της ισόβιας σύνταξης.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ισόβιας σύνταξης

  1. Η μητέρα και τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα παιδιά της να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, να είναι Ελληνικής καταγωγής ή να ήλθαν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες.
  2. Η δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

Μηνιαίο ποσό

Το μηνιαίο ποσό της ισόβιας σύνταξης, η οποία προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2163/1993, είναι ίσο με το τετραπλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά.

Έναρξη καταβολής της ισόβιας σύνταξης

Η ισόβια σύνταξη καταβάλλεται στην μητέρα από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εκείνου που διακόπτεται η καταβολή του πολυτεκνικού επιδόματος.

Η ισόβια σύνταξη δεν καταβάλλεται αναδρομικά για χρόνο μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από το μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης.

Λήξη καταβολής

Η καταβολή της ισόβιας σύνταξης διακόπτεται:

  • Από 1η του επόμενου μήνα του θανάτου ή της αφάνειας ή της απώλειας της Ελληνικής υπηκοότητας ή
  • Από την 1η του επόμενου μήνα που θα εγκατασταθεί μόνιμα σε άλλη χώρα.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top