Διαδρομή: Αρχική » Ταμείο Αλληλεγγύης

Ταμείο Αλληλεγγύης

Η Ε.Π.Α., προκειμένου να ανακουφίσει τις πολύτεκνες οικογένειες – μέλη της που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη βοηθείας, ίδρυσε από το έτος 1991 «ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ».

Η ανταπόκριση των πολυτέκνων στο Ταμείο είναι συγκινητική και αυτό οφείλεται στο γεγονός, πως οι συνεισφέροντες σ’ αυτό, πολλές φορές από το υστέρημά τους, γνωρίζουν πως «ο οβολός τους πιάνει τόπο» αφού αποδεδειγμένα διατίθεται για τις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν ανάγκη οικονομικής ενισχύσεως.

Ο λογαριασμός στον οποίο μπορείτε να καταθέτετε για το Ταμείο Αλληλεγύης είναι στη Eurobank  0026-0178-86-0101270969 στο όνομα της Ένωσης Πολυτέκνων Αθηνών.

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας που δείχνει τα ποσά που διατέθηκαν κατ’ έτος, για τον παραπάνω σκοπό:

Α/Α ΕΤΟΣ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
1 1991 2.061
2 1992 4.679
3 1993 9.131
4 1994 6.326
5 1995 12.894
6 1996 9.804
7 1997 9.512
8 1998 12.834
9 1999 19.569
10 2000 3.608
11 2001 5.253
12 2002 4.058
13 2003 15.240
14 2004 8.420
15 2005 15.583
16 2006 6.065
17 2007 14.066
ΣΥΝΟΛΟ: 159.104

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top