Προσωρινοί αναπληρωτές πολύτεκνοι Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Reviewed by Momizat on . Αρ. Πρωτ. 353 Αθήνα, 26/5/2020 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Αξιότιμη Κυρία Νίκη Κεραμέως Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι Κοινοποίηση : Κύρι Αρ. Πρωτ. 353 Αθήνα, 26/5/2020 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Αξιότιμη Κυρία Νίκη Κεραμέως Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι Κοινοποίηση : Κύρι Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Προσωρινοί αναπληρωτές πολύτεκνοι Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Προσωρινοί αναπληρωτές πολύτεκνοι Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Αρ. Πρωτ. 353

Αθήνα, 26/5/2020

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Αξιότιμη
Κυρία Νίκη Κεραμέως
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

Κοινοποίηση :
Κύριο Ιωάννη Καραβοκύρη
Πρόεδρο Α.Σ.Ε.Π
Πουλίου 6, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Προσωρινοί αναπληρωτές πολύτεκνοι Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Κυρία Υπουργέ, για το προκείμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

  1. 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019) γίνεται αναφορά στη διαδικασία πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και στον τελικό επικουρικό αξιολογικό πίνακα.

Περαιτέρω στην παρ. 6 του άρθρου 63 του ιδίου Νόμου αναφέρεται ότι:

«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος μπορούν να προσλαμβάνονται προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων και μέχρι την έκδοση των τελικών πινάκων. Με την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν δικαιούνταν την πρόσληψη λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για την αιτία αυτή».

3.         Τελευταία διαρρέεται, πως η πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το έτος 2020-2021 θα γίνει από τους προσωρινούς πίνακες που θα εκδώσει το ΑΣΕΠ και όχι από τους οριστικούς πίνακες που θα βγουν σε μεταγενέστερο χρόνο.

4.         Επειδή, Κυρία Υπουργέ:

α.        Στην παραπάνω παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 ομολογείται η ενδεχόμενη παρανομία της πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκτός των τελικών αξιολογικών πινάκων, αφού στη διάταξη αναφέρεται: «με την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν δικαιούνται την πρόσληψη…»

β.         Η ενδεχόμενη πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το έτος 2020-2021 από τους προσωρινούς πίνακες, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και αδικίες σε βάρος των συναδέλφων τους, που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα.

γ.         Επειδή το θέμα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο αλυσιδωτών ενστάσεων και ενδεχομένων προσφυγών στα Διοικητικά Δικαστήρια, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί Πανελλαδικά τις 208.000 πολύτεκνες οικογένειες, σας παρακαλεί, για την πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών να ισχύσουν οι οριστικοί πίνακες του 2018 στους οποίους οι πολύτεκνοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί προτάσσονταν, καθώς και όλοι οι άλλοι συνάδελφοί τους, από τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία με τον ίδιο τρόπο έγιναν προσλήψεις για την ειδική και γενική αγωγή του έτους 2019-2020, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα και χωρίς να αμφισβητήσει κανείς τις προσλήψεις αυτές.

5.         Το ΑΣΕΠ, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται να μεριμνήσει για την πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών για το έτος 2020-2021, με βάση τους οριστικούς πίνακες του 2018, για τους λόγους που εξετέθησαν παραπάνω.

Με εκτίμηση,

Για την ΑΣΠΕ

   Ο Πρόεδρος                  Η Γεν. Γραμματέας               Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος        Δήμητρα-Ινές Αγγελή       Χαράλαμπος Παύλος

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top