Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων Στην Ουσία Απέκλεισε Τις Πολύτεκνες Οικογένειες Από Τα Προϊόντα Της Ενωμένης Ευρώπης! Reviewed by Momizat on . Με την προϊσχύουσα Κοινή Απόφαση (22830/2011) των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για να εντ Με την προϊσχύουσα Κοινή Απόφαση (22830/2011) των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για να εντ Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Δελτία Τύπου » Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων Στην Ουσία Απέκλεισε Τις Πολύτεκνες Οικογένειες Από Τα Προϊόντα Της Ενωμένης Ευρώπης!

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων Στην Ουσία Απέκλεισε Τις Πολύτεκνες Οικογένειες Από Τα Προϊόντα Της Ενωμένης Ευρώπης!

Με την προϊσχύουσα Κοινή Απόφαση (22830/2011) των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για να ενταχθεί μια πολύτεκνη οικογένεια στους τελικούς δικαιούχους των τροφίμων που παρέχει η Ε.Ε. στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, θα έπρεπε να έχει ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προσαυξάνετο ανάλογα με τον αριθμό των προστατευομένων μελών της οικογένειας, 12.000 ευρώ. Στην ίδια ως άνω Κ.Υ.Α προβλέπετο ρητά, πως στους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων διανομής των προϊόντων, συμπεριλαμβάνοντο και οι Σύλλογοι Πολυτέκνων, με μόνη προϋπόθεση αυτοί να είναι μέλη της Α.Σ.Π.Ε. και να ανήκουν στη δύναμή της.

Επειδή οι πολύτεκνες οικογένειες, ανήκουν στις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας και επειδή με τη δυσχερή οικονομική συγκυρία πλήττονται ανελέητα, λόγω του βεβαρυμμένου οικογενειακού τους προϋπολογισμού, η Α.Σ.Π.Ε. με παρέμβασή της, προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιδίωκε την αύξηση του παραπάνω ορίου των 12.000 ευρώ, για να ενταχθούν στα προγράμματα των προϊόντων περισσότερες πολύτεκνες οικογένειες.

Όμως δυστυχώς, αντί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να αυξήσει το όριο του ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος των 12.000 ευρώ, ή στη χειρότερη των περιπτώσεων να αφήσει το ίδιο, προχώρησε στη δραστική μείωσή του, με αποτέλεσμα στην ουσία τόσο οι πολύτεκνες οικογένειες, αλλά και οι κατά τόπους Σύλλογοι Πολυτέκνων που τις εκπροσωπούν, να αποκλείονται από τα προγράμματα διανομής προϊόντων της Ε.Ε., αφού στην υπ’ αριθ. 279/23460/2013 (ΦΕΚ 414/Β/22-2-2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το μεν όριο εισοδήματος συρρικνώθηκε στο ποσό των 7.200 ευρώ, μόλις δηλαδή 22 ευρώ πάνω από το ατομικό όριο της φτώχειας, ενώ οι Σύλλογοι Πολυτέκνων εντάσσονται πλέον στη γενική κατηγορία των Ν.Π.Ι.Δ. με την προϋπόθεση ότι από το Καταστατικό/ Συστατική πράξη του φορέα και τις τυχόν τροποποιήσεις του προκύπτει η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ή η φιλανθρωπική δράση του φορέα!. Σε περίπτωση που από τις καταστατικές διατάξεις του φορέα δεν προκύπτει άμεση συσχέτιση των δράσεων του με τη φιλανθρωπική δράση του προγράμματος τότε επιπλέον υποβάλλονται βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης για μία τουλάχιστον ολοκληρωμένη δράση/ενέργεια του φορέα, στον τομέα παροχής τροφίμων ή συσσιτίων σε απόρους, κατά τα δυο προηγούμενα έτη.

Παίρνουν δυστυχώς οι σωτήρες μας και τα τρόφιμα από τους πολύτεκνους και τα δίνουν πλέον μόνο στους οι μη έχοντες στον ήλιο μοίρα, στους αθίγγανους και στους φοροδιαφεύγοντες!!!

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη αυτή απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης την οποία έλαβε χωρίς καμία απολύτως διαβούλευση με την Α.Σ.Π.Ε. και η οποία φαίνεται αποσκοπεί στην εξαθλίωση και τον αφανισμό των πολυτέκνων οικογενειών στη χώρα μας και καλούμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να την ανακαλέσει άμεσα…

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top