Υποβολή Αιτήσεων Για Προϊόντα Παρεμβάσεως Ε.Ε. Έτους 2013 Reviewed by Momizat on . Όσες πολύτεκνες οικογένειες έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα διανομής προϊόντων του έτους 2013, θα πρέπει να καταθέσουν σ Όσες πολύτεκνες οικογένειες έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα διανομής προϊόντων του έτους 2013, θα πρέπει να καταθέσουν σ Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Διανομή Προϊόντων » Υποβολή Αιτήσεων Για Προϊόντα Παρεμβάσεως Ε.Ε. Έτους 2013

Υποβολή Αιτήσεων Για Προϊόντα Παρεμβάσεως Ε.Ε. Έτους 2013

Όσες πολύτεκνες οικογένειες έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα διανομής προϊόντων του έτους 2013, θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Ενώσεως Πολυτέκνων Αθηνών τα παρακάτω δικαιολογητικά, μέχρι 20 Μαΐου 2013, ήτοι:

α. Αίτηση – Υπεύθυνης Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του/της αιτούντος/σης, από κάποια δημόσια αρχή ή ΚΕΠ. (πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση)

β. Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας του/της αιτούντος/ούσης (επικυρωμένη από κάποια δημόσια αρχή ή ΚΕΠ).

γ. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας για το οικονομικό έτος 2012 και

δ. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως (από το Δήμο).

ε. Φωτοτυπία άδειας διαμονής (σε ισχύ) επικυρωμένη από κάποια δημόσια αρχή ή ΚΕΠ. (αφορά μόνο αλλοδαπούς)

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ακολουθώντας την αντιδημογραφική, αντιπολυτεκνική και αντιοικογενειακή πολιτικής της Συγκυβερνήσεως, με την πρόσφατη 279/23460 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 414/Β/22-2-2013), αντί να αυξήσει το ετήσιο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα των 12.000 ευρώ, που ίσχυε, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα περισσότερες πολύτεκνες οικογένειες , που συνεπεία της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας πλήττονται ανελέητα, προχώρησε στη δραστική μείωσή του, με αποτέλεσμα στην ουσία οι πολύτεκνες οικογένειες να αποκλείονται από το πρόγραμμα διανομής των προϊόντων.

Προς διευκόλυνση σας, παραθέτουμε παρακάτω τον πίνακα ορίων εισοδήματος των δικαιουμένων πολυτέκνων οικογενειών, προκειμένου να διαπιστώσει ο καθ’ ένας σας, εάν έχει τις εισοδηματικές προϋποθέσεις να ενταχθεί στο πρόγραμμα και να καταθέσει τα δικαιολογητικά. (πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα εισοδημάτων)

Για το προκείμενο θέμα σας επισημαίνουμε τα παρακάτω:

α. Όσοι έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι 20 Μαΐου 2013, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα αποκλεισθούν με δική τους υπαιτιότητα.

β. Η επιλογή των τελικών δικαιούχων θα γίνει από την Περιφέρεια Αττικής, στην οποία θα διαβιβαστούν όλα τα δικαιολογητικά και η Ε.Π.Α. δεν έχει ουδεμία απολύτως ανάμειξη στην επιλογή των τελικών δικαιούχων.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top