Έγγραφο Για Την Διανομή Τροφίμων Στον κ. Σκανδαλίδη Reviewed by Momizat on . Αθήνα 23/6/2011 Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ. 1. Στο ΦΕΚ 660/Α/20-4-2011 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 22830 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δ Αθήνα 23/6/2011 Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ. 1. Στο ΦΕΚ 660/Α/20-4-2011 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 22830 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δ Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Δελτία Τύπου » Έγγραφο Για Την Διανομή Τροφίμων Στον κ. Σκανδαλίδη

Έγγραφο Για Την Διανομή Τροφίμων Στον κ. Σκανδαλίδη

Αθήνα 23/6/2011

Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ.

1. Στο ΦΕΚ 660/Α/20-4-2011 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 22830 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που καθορίζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων δωρεάν διανομής τροφίμων από τα Κοινοτικά αποθέματα της παρέμβασης.
Με την παραπάνω απόφαση διευρύνθηκαν οι φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων, ενώ μειώθηκε το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα των πολυτέκνων οικογενειών από 15.000 ευρώ που ίσχυε, σε 12.000 ευρώ.
Από την παραπάνω μείωση θα έπρεπε να εξαιρεθούν οι πο

λύτεκνες οικογένειες, αφού οι οικογένειες αυτές ανήκουν στις πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και προστατεύονται ευθέως από την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος που επιτάσσει πως: «Οι πολύτεκνες οικογένειες … δικαιούνται της ειδικής φροντίδας του κράτους».

2. Όμως, το χειρότερο, Κύριε Υπουργέ, είναι η υπ’ αριθμ. 27618/19-5-2011 από 19-5-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου σας, με την οποία ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων δωρεάν διανομής τροφίμων στις Περιφερειακές Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, έως την 1η Ιουλίου 2011.
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι κάθε πολύτεκνη οικογένεια που έχει τις προϋποθέσεις να ενταχθεί στο πρόγραμμα, να υποβάλει στο Σύλλογό μας τα παρακάτω δικαιολογητικά, μέχρι την 1η Ιουλίου 2011.

α. Αίτηση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης.
γ. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου και
δ. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας.

Ως αντιλαμβάνεται κανείς η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών καθίσταται εκ των πραγμάτων ανέφικτη, αφού οι σχετικές Εγκύκλιοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας περιήλθαν στους Συλλόγους Πολυτέκνων μετά τις 8/6/2011, οπότε απομένει χρονικό διάστημα 20 ημερών για την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας.

Η Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών που είναι η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια πολυτεκνική οργάνωση της χώρας και έχει στη δύναμή της 25.000 περίπου πολύτεκνες οικογένειες – μέλη, είναι ανθρωπίνως δυνατό να συγκεντρώσει τα παραπάνω δικαιολογητικά από 9.500 περίπου πολύτεκνες οικογένειες που έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα εντός της ταχθείσης προθεσμίας;

3. Κύριε Υπουργέ, η προθεσμία που ορίσατε (1η Ιουλίου 2011) για την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών από τις δικαιούχες πολύτεκνες οικογένειες είναι έμμεσος τρόπος να αποκλείσετε την κατηγορία των πολυτέκνων από τα προγράμματα τροφίμων.
Εάν, δεν είναι στις προθέσεις σας ο αποκλεισμός των πολυτέκνων οικογενειών από τα προγράμματα αυτά, σας παρακαλούμε να αποφασίσετε να διατηρηθεί για το τρέχον έτος το παλαιό καθεστώς και οι νέες ρυθμίσεις να τεθούν σε εφαρμογή από το προσεχές έτος 2012, οπότε θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος να συγκεντρώσουμε τα σχετικά δικαιολογητικά.
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι με την ανωτέρω πρότασή μας είναι ευθυγραμμισμένη και η Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, γιατί θα αντιμετωπίσει τα ίδια ανυπέρβλητα πιεστικά προβλήματα.

Για την Ε.Π.Α.

 

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top