Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από επαγγελματίες αγρότες Reviewed by Momizat on . Αρ. Πρωτ. 310 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ                   Αθήνα, 7/5/2020 Αρ. Πρωτ. 310 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ                   Αθήνα, 7/5/2020 Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από επαγγελματίες αγρότες

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από επαγγελματίες αγρότες

Αρ. Πρωτ. 310

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ                   Αθήνα, 7/5/2020

Αξιότιμο
Κύριο Κωστή Χατζηδάκη
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Μεσογείων 119, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από επαγγελματίες αγρότες πολύτεκνους

   Αγαπητέ,  Κύριε Υπουργέ.

1.  Τα αδιάσειστα δημογραφικά στοιχεία, μαρτυρούν ότι η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης, αφού την τελευταία 9ετία (2011-2019) οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων κατά 224.824 (θάνατοι 1.064.278 και γεννήσεις 839.454).

Αρκεί να επισημανθεί ότι από 1/1/2020 μέχρι 30/4/2020, που έχουμε την τελευταία ενημέρωση, οι θάνατοι εκτοξεύθηκαν στις 45.716, ενώ οι γεννήσεις συρρικνώθηκαν στις 28.025.

Είχαμε δηλαδή υπεροχή των θανάτων κατά 17.691.

2.  Οι πολύτεκνες οικογένειες είναι οι μόνες που αντιστέκονται στον κατήφορο της υπογεννητικότητας και γι’ αυτό η προστασία των οικογενειών αυτών συνιστά κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος υποχρέωση του κράτους και η υποχρέωση αυτή κατοχυρώνει στις πολύτεκνες οικογένειες δικαίωμα ειδικής φροντίδα, στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου.

Πέραν τούτου, ο Συνταγματικός νομοθέτης με την παρ. 5 του άρθρου 21 του Συντάγματος υποχρεώνει την πολιτεία να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική.

3.  Με τα παραπάνω δεδομένα και εν όψει προωθήσεως από το Υπουργείο σας Νομοσχεδίου, αναφορικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί Πανελλαδικά τις 208.000 πολύτεκνες οικογένειες, σας παρακαλεί, για το θέμα αυτό, να λάβετε μέτρα στήριξης των επαγγελματιών πολυτέκνων αγροτών, που δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος και ειδικότερα:

α.  Οι επαγγελματίες πολύτεκνοι αγρότες να έχουν προτεραιότητα στην εξέταση των δικαιολογητικών τους για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών και

β.  Ο επαγγελματίας πολύτεκνος αγρότης, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων του, να έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει περισσότερες μονάδες των 500 kw, πέραν της μιας.

Πέραν των ανωτέρω, θα μπορούσε να ληφθούν και άλλα μέτρα για τη στήριξή τους, όπως μειωμένο επιτόκιο δανειοδότησης, φορολογία κ.ά.

4.  Την δεκαετία του 1940, που υπήρχε ο κίνδυνος του υπερπληθυσμού, αφού οι γεννήσεις υπερτερούσαν αισθητά των θανάτων, η Πολιτεία με το ισχύον ακόμα άρθρο του Ν.1910/1944, είχε λάβει μέτρα για τους αγρότες πολύτεκνους, αναφορικά με την απόκτηση γεωργικού κλήρου αναλογικά με τον αριθμό των τέκνων τους κ. ά.

5.  Σήμερα που η Χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης, επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση η Πολιτεία να λάβει δημογραφικά κίνητρα για τη στήριξη των επαγγελματιών πολυτέκνων αγροτών και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος                                              Η Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                  Δήμητρα-Ινές Αγγελή

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top