Εγκύκλιος ΑΣΠΕ αρ. 5/2019 για τον εορτασμό της ημέρας της πολύτεκνης οικογένειας Reviewed by Momizat on . Αρ. πρωτ. 1119 Αθήνα, 1/10/2019 Προς                     Αρ. πρωτ. 1119 Αθήνα, 1/10/2019 Προς                     Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Εγκύκλιος ΑΣΠΕ αρ. 5/2019 για τον εορτασμό της ημέρας της πολύτεκνης οικογένειας

Εγκύκλιος ΑΣΠΕ αρ. 5/2019 για τον εορτασμό της ημέρας της πολύτεκνης οικογένειας

Αρ. πρωτ. 1119

Αθήνα, 1/10/2019

Προς                                                                                 

όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις-                                      

Μέλη της ΑΣΠΕ

Εγκύκλιος αρ. 5 / 2019

 

-Α-

 

ΘΕΜΑ: ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

           
Αγαπητοί Συνάδελφοι.

 

1.         Ως γνωστόν ο εορτασμός της ημέρας της πολύτεκνης οικογένειας έχει θεσμοθετηθεί με το άρθρο 7 του Ν. 3454/2006.

            Φέτος ο εορτασμός της πολύτεκνης οικογένειας, προς τιμή των Αγίων Προστατών της ΤΕΡΕΝΤΙΟΥ και ΝΕΟΝΙΛΛΗΣ  και τα επτά τέκνων τους, θα πραγματοποιηθεί στις 3 Νοεμβρίου 2019, που συμπίπτει να είναι η πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου.

 

2.         Με ομόφωνη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΣΠΕ, που πάρθηκε στη Συνεδρίασή της στις 21/9/2019, ο εορτασμός στην Αττική θα πραγματοποιηθεί στον Ι. Ναό «ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» που βρίσκεται  επί της οδού Ολυμπίας 28 στην Αργυρούπολη(Στάση ΜΕΤΡΟ ΑΛΙΜΟΥ).  

            Ήδη, ειδοποιήθηκαν τα Διοικητικά Συμβούλια της Αττικής, με την υπ’ αριθμ. 1117/1-10-2019 επιστολή της ΑΣΠΕ να συμμετάσχουν σύσσωμα στον εορτασμό, προσέτι δε, με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, να ενημερώσουν τα μέλη τους για τον τόπο και χρόνο πραγματοποιήσεως του εορτασμού, με την παράκληση να παραστούν οικογενειακώς.

 

3.         Και στο φετινό εορτασμό επιβάλλεται:

α.        Να προβληθεί, με κάθε πρόσφορο τρόπο η στήριξη της Ελληνικής οικογένειας, που βάλλεται συνεχώς με μέτρα που μέχρι σήμερα ελήφθησαν εναντίον της, παρά τη Συνταγματική επιταγή της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, που επιτάσσει ότι:

«Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους»

β.         Η Κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και όχι να συνεχισθεί η αντιπολυτεκνική, αντιοικογενειακή και αντιδημογραφική πολιτική των προκατόχων της, αφού σε όλα τα μέτρα που ελάμβαναν ουδεμία μέριμνα υπήρχε για τους πολυτέκνους .

 

γ.         Να επισημανθούν τα στατιστικά εκείνα στοιχεία που δείχνουν ότι η Χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης, αφού για πρώτη φορά από το 1921 οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατέβηκαν κάτω από το όριο των 100.000 από το 2013 και ήσαν μόλις 94.134, ενώ οι θάνατοι ήσαν 111.794, δηλ. υπεροχή των θανάτων κατά 17.660!! Η κατάσταση το 2014 ήταν ακόμη χειρότερη με τους θανάτους (114.231) να υπερέχουν των γεννήσεων (93.452) κατά 20.779. Το 2015 η δημογραφική καθίζηση είναι εφιαλτική, αφού οι θάνατοι έχουν ανέλθει σε 121.785  και οι γεννήσεις είναι μόλις 92.984, δηλαδή οι θάνατοι υπερέχουν των γεννήσεων κατά 28.801!!! Το 2016 οι θάνατοι ήσαν 118.623 και οι γεννήσεις μόλις 93.418. Το δε 2017 οι θάνατοι έφθασαν τους 124.501 και οι γεννήσεις ήσαν μόνον 88.553 (από τις οποίες 12.371 ήσαν γεννήσεις από αλλοδαπές), δηλ. οι θάνατοι υπερέχουν κατά 35.948! Το 2018 οι θάνατοι ήσαν 120.886 και οι γεννήσεις κατήλθαν στις 87.074, δηλαδή υπεροχή θανάτων κατά 33.812 και το 2019 έως 9/9/2019, οι μεν θάνατοι ήταν 88.811 και οι γεννήσεις 57.757, δηλ. υπεροχή θανάτων κατά 31.053!!! Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Ο καθένας αντιλαμβάνεται σε ποιο κατήφορο βρίσκονται οι γεννήσεις. Tείνουν να εξαφανισθούν από την Ελλάδα. Το 2015 σε 10 Νομούς οι θάνατοι ήσαν διπλάσιοι των γεννήσεων, πλην του Νομού Γρεβενών που ήσαν τριπλάσιοι!

 

δ.         Να ζητηθούν και να προβληθούν:

-Ι-

Τα μέτρα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος και συγκεκριμένα:

α)        Να επανέλθει το ποσοστό 20% για τους πολυτέκνους και τα τέκνα τους στις προσλήψεις δια μέσου του ΑΣΠΕ και να ισχύσει ανεξαιρέτως για όλα τα Υπουργεία. 

β)        Να καθιερωθεί για τις πάσης φύσεως προσλήψεις των εκπαιδευτικών όπως το 20% προέρχεται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων, όπως ισχύει για τις προσλήψεις όλων των άλλων Υπουργείων (άρθρο 1 παρ. 3 περ. δ και άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 3454/2006) προηγουμένων στις τοποθετήσεις των πολυτέκνων γονέων, που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα μέχρι και το 2011, αφού αυτοί είχαν αδικηθεί. Το μέτρο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αφού διορισμοί στην εκπαίδευση θα γίνονται.

γ)        Να καθιερωθούν ελεύθερες μετεγγραφές των πολυτέκνων και των τέκνων τους, όπως ίσχυαν από το 1979 για 40 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως ομολογούσαν οι ίδιοι οι Πρυτάνεις, ώστε να μπορούν οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους να μετεγγράφονται σε αντίστοιχη Σχολή που είναι πλησιεστέρα στον τόπο μονίμου κατοικίας των γονέων τους ή σε πόλη που σπουδάζει άλλος αδελφός (η) τους.

δ)         Να συμπεριληφθούν και οι Οργανώσεις των πολυτέκνων, όπως γινόταν για 30 και πλέον χρόνια, στους Φορείς διανομής φρούτων, λαχανικών κ.λπ. (που χορηγούνται για της Ε.Ε. ως βοήθεια), που τους έθεσε εκτός η Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1701Β/14-8-2015), με αποτέλεσμα οι πολύτεκνοι πλέον να τα στερούνται και να αυξηθεί το όριο εισοδήματος για τη χορήγηση τους.

ε)         Να παρασχεθεί με διάταξη νόμου η δυνατότητα στους Δήμους να χορηγούν, ως δημογραφικά κίνητρα χρηματικά βοηθήματα στις μητέρες που θ΄ αποκτούν το τέταρτο και επί πλέον τέκνο τους και συγχρόνως αποκτούν την πολυτεκνική ιδιότητα και περαιτέρω να μπορούν να  ενισχύουν οικονομικώς τους Συλλόγους πολυτέκνων – μέλη της ΑΣΠΕ της Περιοχής τους. Να έχουν δε προτεραιότητα τα τέκνα των πολυτέκνων στους παιδικούς σταθμούς.

στ)      Να εξαιρεθούν οι πολύτεκνοι από τον φόρο πολυτελείας, δεδομένου ότι απέκτησαν αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού εξ ανάγκης λόγω των πολλών παιδιών τους για τη μεταφορά τους και να έχουν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας για τ΄ αυτοκίνητα τους, όταν μάλιστα το σύνολον των εσόδων του κράτους είναι μόλις 1.600.000 ευρώ το χρόνο.

 

-ΙΙ-

Τα μέτρα που έχουν δημοσιονομικό κόστος.

α)        Να επανέλθουν ως δημογραφικά κίνητρα η επαναχορήγηση της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας και η επαναχορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων, όπως γινόταν μέχρι το 2009, αφού το κόστος τους είναι μικρότερο από το κόστος του λεγομένου επιδόματος παιδιού.

β)        Να υπάρξει εξαίρεση της πρώτης κατοικίας των πολυτέκνων από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ και η εξαίρεση των Γραφείων των πολυτεκνικών Συλλόγων από τον παραπάνω φόρο.

γ)        Να επανέλθει το αφορολόγητο των παιδιών, όπως καθορίσθηκε με τον Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α/23-4-2010) στις 25.500 ευρώ για όσους έχουν τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και να θεσπισθεί επί πλέον τουλάχιστον 5.000 ευρώ για κάθε ένα από το 5ο και επί πλέον τέκνα. Σε κάθε δε περίπτωση να καθιερωθεί ως αφορόλογητο το όριο της φτώχειας, όπως το ορίζει η ΕΛΣΤΑΤ για όλη την οικογένεια, δηλ. 4560 ευρώ για τον άγαμο συν 50% για την σύζυγο και για κάθε προστατευόμενο τέκνο άνω των 14 ετών (2.280 ευρώ) συν 30% για κάθε προστατευόμενο τέκνο κάτω των 14 ετών (1.368 ευρώ).

δ)         Να προστατευθεί η πρώτη κατοικία των πολυτέκνων από τους πλειστηριασμούς.

ε)         Ν΄ απαλλαγούν οι πολύτεκνοι από την εισφορά αλληλεγγύης. Σε κάθε δε περίπτωση το απαλλασσόμενο ποσό των 12.000 ευρώ, που ισχύει για τον άγαμο να είναι προσαυξημένο βάσει των ποσοστών που καθορίζει η ΕΛΣΤΑΤ για το όρια της φτώχειας, δηλ. κατά 50% (δηλ. κατά 6.000 ευρώ) για τη σύζυγο και για κάθε προστατευόμενο τέκνο άνω των 14 ετών χωριστά και κατά 30% (δηλ. κατά 3.600 ευρώ) για κάθε προστατευόμενο τέκνο κάτω των 14 ετών χωριστά.

-Β-

 

ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο.Τ.Α)

 

            Εν όψει αναλήψεως των καθηκόντων των νέων Δημάρχων και των νέων Δημοτικών Συμβουλίων θα πρέπει να ζητήσετε από τους οικείους Ο.Τ.Α., να λάβουν μέτρα υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών, που είναι δημότες τους, εφ’ όσον δεν έχουν λάβει τέτοια μέτρα και ειδικότερα:

 

Α.       Για τους πολυτέκνους (4ο και κάθε επόμενο παιδί):

1)         Απαλλαγή ή μεγάλη έκπτωση από δημοτικά τέλη, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

2)         Εισαγωγή των παιδιών τους στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς κατά προτεραιότητα.

3)         Πρόσβαση χωρίς κριτήρια με επίδειξη πολυτεκνικής ταυτότητας σε κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά φροντιστήρια των Δήμων.

4)         50% μείωση στα τροφεία Παιδικών Σταθμών.

5)         Παροχή εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος για κάθε παιδί από το 4ο και πάνω που αποκτά μια οικογένεια.

6)         Ετήσια τιμητική εκδήλωση για τις νέες πολύτεκνες μητέρες.

7)         Υποτροφίες για παιδιά πολυτέκνων οικογενειών που αριστεύουν στις Σχολές τους – Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

8)         Ετήσια ημερίδα για θέματα παιδιού, οικογένειας, δημογραφίας και πολυτέκνων σε συνεργασία με τον οικείο Σύλλογο Πολυτέκνων.

9)         50% έκπτωση για Δημοτικά Ωδεία και Αθλητικούς Οργανισμούς των Δήμων και των άλλων νομικών προσώπων που έχουν οι Δήμοι π.χ. Πολιτιστικοί Οργανισμοί κ.ά. 

 

 Β.       Για τη στήριξη της οικογένειας:

1)         Εφαρμογή ειδικού προγράμματος στήριξης Βρεφονηπιακών αναγκών και

2)         Παροχές υγείας – π.χ. δωρεάν εμβολιασμός στα Δημοτικά Ιατρεία για κάθε παιδί που γεννιέται στο Δήμο.

3)         25% μείωση στα τροφεία των δημοτικών Παιδικών Σταθμών για το 3ο παιδί.

4)         Δημιουργία και λειτουργία ολοήμερων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ). Θα έχει δύο σκέλη: (α) με προεγγραφή για παρακολούθηση προγράμματος  και (β) χωρίς προεγγραφή, ώστε οποτεδήποτε θέλει ο γονέας θα μπορεί να αφήνει με ασφάλεια το παιδί / τα παιδιά του προσχολικής ηλικίας, για ολιγόωρη φύλαξη.

5)         Παιδικές γιορτές με δώρα για τα παιδιά Χριστούγεννα και Πάσχα, σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα για παιδιά ως 12 ετών.

6)         Αθλητικές διοργανώσεις σε Δημοτικά Στάδια για παιδιά διαφόρων ηλικιών.

7)         Σε κάθε παιδί που γεννιέται στην πόλη, ένα σετ με τα βρεφικά πρώτης ανάγκης. 

8)         25% έκπτωση για τρίτεκνους στα Δημοτικά Ωδεία και Αθλητικούς Οργανισμούς των Δήμων και των άλλων νομικών προσώπων που έχουν οι Δήμοι π.χ. Πολιτιστικοί Οργανισμοί κ.ά. 

 

Οι δράσεις αφορούν παιδιά από γονείς με υπηκοότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δύο.

 

Ενημερωτικά και ενδεικτικά στον Δήμο Αθηναίων τα παιδιά των Πολυτέκνων προηγούνται στους παιδικούς σταθμούς και απαλλάσσονται τροφείων. Επίσης οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους απαλλάσσονται μηνιαίας συνδρομής στα γυμναστήρια και κολυμβητήρια του Δήμου και έχουν υποχρέωση ετήσιας εγγραφής 5€ ανά αθλητικό Κέντρο που χρησιμοποιούν.

 

 

4.         Προς διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε:

-Ι-

Το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006,  όπως η παρ. 3 του άρθρου αυτού τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4368/2016, που αναφέρεται στις επιχορηγήσεις και βοηθήματα:

«α. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας, σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς και σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στους οικείους Δήμους ή Κοινότητες για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, εφόσον τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους Δήμους και Κοινότητες προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Είναι επίσης δυνατή, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η επιχορήγηση συλλόγων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης, κάθε μορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως, θύματα εξάρτησης, κακοποίησης, παραμέλησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσεως του συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο ή Κοινότητα και η έγκρισή του από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα.

β. 1. Η παρ. 3 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολυτέκνους, τους τριτέκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους  […]

-ΙΙ-

 

Τα όρια φτώχειας όπως αυτά ανακοινώθηκαν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ

 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με το δελτίου τύπου, που εξέδωσε στις 21-6-2019, ανακοίνωσε ότι τα όρια της φτώχειας είναι για τον άγαμο στα 4.718 ευρώ, αυτό το όριο προσαυξάνεται για τον έγγαμο:

        Κατά 50% (2.359 ευρώ) για τη σύζυγο,

        Κατά 50% (2.359 ευρώ) για κάθε προστατευόμενο τέκνο άνω των 14 ετών,

        Κατά 30% (1.415 ευρώ) για κάθε προστατευόμενο τέκνο ηλικίας μέχρι 14 ετών.

 

Έτσι το όριο της φτώχειας από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. διαμορφώνονται ως εξής:

 

1) Του αγάμου είναι 4.718 ευρώ,

 

2) Του εγγάμου με σύζυγο χωρίς τέκνα 7.077 ευρώ ( = 4.718 + 2.359),

 

3) Του εγγάμου με ένα(1) προστατευόμενο τέκνο

–  Κάτω των 14 ετών είναι 8.492 ευρώ (7.077 + 1.415)

– Άνω των 14 ετών είναι 9.907 ευρώ (7.077 + 2.359),

 

4) Του εγγάμου με δύο (2) προστατευόμενα τέκνα

– Κάτω των 14 ετών 9.907 ευρώ και

– Άνω των 14 ετών 11.805 ευρώ,

 

5) Του εγγάμου με τρία (3) προστατευόμενα τέκνα

– Κάτω των 14 ετών 11.322 ευρώ

– Άνω των 14 ετών 14.164 ευρώ,

 

6) Του πολυτέκνου με 4 προστατευόμενα τέκνα

– Κάτω των 14 ετών 12.737 ευρώ και

– Άνω των 14 ετών 16.523 ευρώ.

 

Για όσους έχουν από 5 τέκνα και άνω αυξάνεται κατά τα παραπάνω ποσά για κάθε τέκνο (1.415 ή 2.359 αναλόγως εάν είναι κάτω των 14 ετών ή άνω).

 

Αυτά είναι τα όρια της φτώχειας κατά την ΕΛ.ΣΤΑΤ, χωρίς καν να λαμβάνεται υπ΄ όψει το άρθρο 21 του Συντάγματος, που επιτάσσει την προστασία της οικογένειας και του γάμου, αλλά και την ειδική φροντίδα για τις πολύτεκνες οικογένειες. Μόνο αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του αφορολογήτου ποσού.

 

Με τις καλύτερες ευχές μας με την ευκαιρία του εορτασμού της ημέρας των πολυτέκνων.

 

Για την ΑΣΠΕ

   Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας                 Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος         Δήμητρα – Ινές Αγγελή        Χαράλαμπος Παύλος

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top