Επιστολή ΑΣΠΕ στον Πρωθυπουργό και Υπ. Παιδείας για τις Μετεγγραφές, μετά την απόφαση του ΣτΕ Reviewed by Momizat on . Κύριε Πρωθυπουργέ. Μετά τη γνωστοποίηση της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έγινε και θέμα της ημέρας στα ΜΜΕ, είναι πλέον άμεση ανάγκη να ρυθμισθ Κύριε Πρωθυπουργέ. Μετά τη γνωστοποίηση της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έγινε και θέμα της ημέρας στα ΜΜΕ, είναι πλέον άμεση ανάγκη να ρυθμισθ Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Επιστολή ΑΣΠΕ στον Πρωθυπουργό και Υπ. Παιδείας για τις Μετεγγραφές, μετά την απόφαση του ΣτΕ

Επιστολή ΑΣΠΕ στον Πρωθυπουργό και Υπ. Παιδείας για τις Μετεγγραφές, μετά την απόφαση του ΣτΕ

Κύριε Πρωθυπουργέ.

Μετά τη γνωστοποίηση της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έγινε και θέμα της ημέρας στα ΜΜΕ, είναι πλέον άμεση ανάγκη να ρυθμισθεί το θέμα νομοθετικώς.

Στα πλαίσια της Συνταγματικής διατάξεως του άρθρου 21 παρ. 2 για την μέριμνα ειδικής φροντίδας για τις πολύτεκνες οικογένειες, πρέπει να επανέλθει το καθεστώς των μετεγγραφών των πολυτέκνων και των τέκνων τους, όπως ίσχυε μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, όταν μάλιστα η οικονομική κρίση, που μαστίζει τις οικογένειες , οι οποίες αδυνατούν να διατηρούν δύο και τρία σπίτια για τις σπουδές των παιδιών τους.

Η διάταξη, που πρέπει να ψηφισθεί είναι η ακόλουθη:

«Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων εγγραφέντες ή εγγραφόμενοι σε Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατόπιν εξετάσεων μετεγγράφονται κατόπιν αιτήσεώς τους στα δύο πρώτα έτη των σπουδών τους στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, που είναι πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας των γονέων τους ή εκεί που φοιτά  ο/η αδελφός/αδελφή τους. 

Περαιτέρω πρέπει να ψηφισθεί και διάταξη, η οποία να θεσπίζει ότι ουδείς εισάγεται σε Σχολές ή Τμήματα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ εφ’ όσον η βαθμολογία του είναι κάτω της βάσεως του δέκα (10).

Με την ελπίδα ότι θα είναι άμεση η νομοθετική ρύθμιση του θέματος, όπως εκθέτουμε ανωτέρω.

 

Κύριε  Υπουργέ.

Μετά τη γνωστοποίηση της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έγινε και θέμα της ημέρας στα ΜΜΕ, είναι πλέον άμεση ανάγκη να ρυθμισθεί το θέμα νομοθετικώς.

Στα πλαίσια της Συνταγματικής διατάξεως του άρθρου 21 παρ. 2 για την μέριμνα ειδικής φροντίδας για τις πολύτεκνες οικογένειες, πρέπει να επανέλθει το καθεστώς των μετεγγραφών των πολυτέκνων και των τέκνων τους, όπως ίσχυε μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, όταν μάλιστα η οικονομική κρίση, που μαστίζει τις οικογένειες , οι οποίες αδυνατούν να διατηρούν δύο και τρία σπίτια για τις σπουδές των παιδιών τους.

Η διάταξη, που πρέπει να ψηφισθεί είναι η ακόλουθη:

«Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων εγγραφέντες ή εγγραφόμενοι σε Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατόπιν εξετάσεων μετεγγράφονται κατόπιν αιτήσεώς τους στα δύο πρώτα έτη των σπουδών τους στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, που είναι πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας των γονέων τους ή εκεί που φοιτά  ο/η αδελφός/αδελφή τους. 

Περαιτέρω πρέπει να ψηφισθεί και διάταξη, η οποία να θεσπίζει ότι ουδείς εισάγεται σε Σχολές ή Τμήματα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ εφ’ όσον η βαθμολογία του είναι κάτω της βάσεως του δέκα (10).

Με την ελπίδα ότι θα είναι άμεση η νομοθετική ρύθμιση του θέματος, όπως εκθέτουμε ανωτέρω.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top