250 θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Ο.Α.Ε.Ε. Reviewed by Momizat on . Με την υπ’ αριθμ. Φ.10035/15825/3148 (Φ.Ε.Κ. 1736/Β/28-8-2008) Κ.Υ.Α. των υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας καθορίστηκε για τον Ορ Με την υπ’ αριθμ. Φ.10035/15825/3148 (Φ.Ε.Κ. 1736/Β/28-8-2008) Κ.Υ.Α. των υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας καθορίστηκε για τον Ορ Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » 250 θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Ο.Α.Ε.Ε.

250 θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Ο.Α.Ε.Ε.

Με την υπ’ αριθμ. Φ.10035/15825/3148 (Φ.Ε.Κ. 1736/Β/28-8-2008) Κ.Υ.Α. των υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας καθορίστηκε για τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών η δυνατότητα σύναψης μίσθωσης έργου, σε 250 άτομα διαφόρων κατηγοριών, για χρονικό διάστημα 2 ετών, για τις ανάγκες της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του.

Στην Αττική θα απασχοληθούν 212 άτομα, εκ των οποίων 92 άτομα κατηγορίας ΠΕ, 20 άτομα κατηγορίας ΤΕ και 100 άτομα κατηγορίας ΔΕ.

Έργο των ανωτέρω θα είναι η εκκαθάριση αρχείων των τριών συγχωνευθέντων Ταμείων (ΤΕΒΕ – ΤΑΕ – ΤΣΑ), η παρακολούθηση φορολογικών καταλόγων, το κλείσιμο βιβλίων λογιστηρίων, οι εγγραφές των Δελτίων Είσπραξης Εισφορών και οι μεταβολές, η συμφωνία και το κλείσιμο των ενσήμων, ο έλεγχος ασφαλιστικών φακέλων, η τακτοποίηση γραμματίων είσπραξης παρελθόντων ετών του ΤΣΑ καθώς και η περαίωση εργασιών σχετικών με τη μηχανογράφηση.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top