Αθροιστική χορήγηση της άδειας ανατροφής σε περίπτωση γέννησης νέου τέκνου Reviewed by Momizat on . Το Υπουργείο Εσωτερικών, με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ. 14346/29-5-2008 εγκύκλιο περί «Χορήγησης αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κ Το Υπουργείο Εσωτερικών, με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ. 14346/29-5-2008 εγκύκλιο περί «Χορήγησης αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κ Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Αθροιστική χορήγηση της άδειας ανατροφής σε περίπτωση γέννησης νέου τέκνου

Αθροιστική χορήγηση της άδειας ανατροφής σε περίπτωση γέννησης νέου τέκνου

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ. 14346/29-5-2008 εγκύκλιο περί «Χορήγησης αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», έρχεται να βάλει τέλος στην αδικία που υφίστανται οι εκπαιδευτικοί-γονείς.

Οι γονείς οι οποίοι έκαναν χρήση (η μητέρα ή ο πατέρας) των διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου 53 του Κώδικα, δηλαδή του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής τέκνου των εννέα μηνών και εν τω μεταξύ η σύζυγος κυοφορούσε, σταματούσαν να έχουν το δικαίωμα χρήσης τυχόν υπολοίπου των παραπάνω διευκολύνσεων, όταν υποχρεωτικά χορηγούταν στη μητέρα η άδεια μητρότητας της παρ. 1 του άρθρου 52 του Κώδικα (Ν. 3528/2007).

Η σχετική εγκύκλιος, με αρ. πρ. 54501/Δ2/24-4-2008,  του Γενικού Διευθυντή Δρ Κων/νου Κουτρουμάνου της Γενικής Δ/νσης Διοίκησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, παρόλο που ο νέος Κώδικας δίνει επιπλέον ευεργετήματα στους γονείς για να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις με τη γέννηση των παιδιών, ήρθε να σταθεί εμπόδιο και να διαταράξει τον οικογενειακό προγραμματισμό των γονέων εκπαιδευτικών και σε πολλές περιπτώσεις να γίνει αιτία να χαθούν ημέρες αδείας που δικαιούνταν.

Η δεύτερη παράγραφος δε, της παραπάνω εγκυκλίου, αφαιρούσε από τη μητέρα ή τον πατέρα εκπαιδευτικό το δικαίωμα χρήσης των παραπάνω διευκολύνσεων, όταν αποκτούσαν νέο τέκνο και δεν είχαν κάνει χρήση αυτών για το προηγούμενο.

Αυτό συνέβη σε αρκετούς νεοδιοριζόμενους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κατά το διορισμό τους είχαν δύο τέκνα κάτω από τεσσάρων ετών και τους χορηγήθηκε άδεια ανατροφής μόνο για το μικρότερο, χάνοντας έτσι την άδεια ανατροφής που τους αναλογούσε, μέχρι το αμέσως μεγαλύτερο να συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του.

Η νέα εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ, λαμβάνοντας υπόψη και την υπ’ αριθμ. 64/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφέρει σχετικά:

«… 8. Χορήγηση διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου σε νεοδιόριστο υπάλληλο και σε υπάλληλο που υιοθετεί τέκνο.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του ΥΚ και την παράγραφο 2 του άρθρου 60 του ΚΚΔΚΥ ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες συνεχόμενη άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.

Σημειώνεται ότι ειδικά ο νεοδιοριζόμενος υπάλληλος που κατά το διορισμό του έχει τέκνο ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών δικαιούται να λάβει συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου τόσης διάρκειας όσο είναι, με βάση το ισχύον μειωμένο ωράριο, το άθροισμα των ωρών οι οποίες απομένουν από την ημερομηνία του διορισμού του μέχρι τη συμπλήρωση του 4ου έτους της ηλικίας του τέκνου του, πέραν του οποίου η συνέχιση της άδειας δεν είναι επιτρεπτή.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο υπολογίζεται και η διάρκεια της συνεχόμενης άδειας ανατροφής που δύναται να λάβει ο εν ενεργεία υπάλληλος, ο οποίος υιοθετεί τέκνο ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών (σχετική η υπ’ αρ. 64/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών).

9. Αθροιστική χορήγηση διευκολύνσεων ανατροφής (9μήνου ή μειωμένου ωραρίου) σε περίπτωση γέννησης νέου τέκνου.

Ο γονέας υπάλληλος που λαμβάνει ήδη τη διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου ή της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου, και πριν την εξάντλησή τους αποκτά νέο τέκνο, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο των διευκολύνσεων για το πρώτο τέκνο αργότερα, αθροιστικά με τις διευκολύνσεις που αντιστοιχούν στο νέο τέκνο  (σχετική η υπ’ αρ. 64/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών).

Επισημαίνεται ότι, οι υπάλληλοι που δεν έλαβαν το υπόλοιπο των διευκολύνσεων ανατροφής για το πρώτο τέκνο λόγω απόκτησης νέου τέκνου, μπορούν να κάνουν τώρα χρήση του υπολοίπου αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι, το πρώτο τέκνο δεν έχει συμπληρώσει το τέταρτο (4ο) έτος της ηλικίας του.

Ο σύζυγος της υπαλλήλου δεν μπορεί να κάνει χρήση των σχετικών διευκολύνσεων είτε για το πρώτο είτε για το δεύτερο τέκνο ταυτόχρονα με τη σύζυγο δημόσιο υπάλληλο».

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ για τη χορήγηση αδειών (κανονικής, μηχανογραφικής, υπηρεσιακής εκπαίδευσης, ανατροφής τέκνου, παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνων, μετατροπής του μειωμένου ωραρίου σε εννεάμηνη άδεια και αντίστροφα), την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, καθώς και τη σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ.

Εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΑ υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ. 14346/29-5-2008.

Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ υπ’ αριθμ. 54501/Δ2/24-4-2008.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ υπ’ αριθμ. 64/2008.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top