Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, προσώπων που προστατεύονται από το Ν. 2643/98 Reviewed by Momizat on . Ο Ο.Α.Ε.Δ. ανακοίνωσε τον ακριβή αριθμό των θέσεων για την υποβολή αιτήσεων των προστατευόμενων από τον Νόμο 2643/98 όπου θα διοριστούν στον δημόσιο τομέα. Η αν Ο Ο.Α.Ε.Δ. ανακοίνωσε τον ακριβή αριθμό των θέσεων για την υποβολή αιτήσεων των προστατευόμενων από τον Νόμο 2643/98 όπου θα διοριστούν στον δημόσιο τομέα. Η αν Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, προσώπων που προστατεύονται από το Ν. 2643/98

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, προσώπων που προστατεύονται από το Ν. 2643/98

Ο Ο.Α.Ε.Δ. ανακοίνωσε τον ακριβή αριθμό των θέσεων για την υποβολή αιτήσεων των προστατευόμενων από τον Νόμο 2643/98 όπου θα διοριστούν στον δημόσιο τομέα. Η ανακοίνωση αφορά θέσεις εργασίας σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν ή αποστείλουν ταχυδρομικώς (με απόδειξη-συστημένη επιστολή) τις έντυπες αιτήσεις τους, που διατίθενται από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, στις κατά περιφέρεια αρμόδιες Επιτροπές του άρθρου 9 του Ν. 2643/98, από την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2008 μέχρι και την Πέμπτη 24 Ιουλίου 2008.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων του Ν. 2643/98 θα πρέπει:

 • Να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, από τις αντίστοιχες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ή του Δημόσιου Φορέα.
 • Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν.
 • Να μην έχουν κώλυμα διορισμού και
 • Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι υποψήφιοι προσκομίζουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικώς (με απόδειξη-συστημένη επιστολή) τις έντυπες αιτήσεις τους, που διατίθενται από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, στις κατά περιφέρεια αρμόδιες Επιτροπές του άρθρου 9 του Ν. 2643/98, από την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2008 μέχρι και την Πέμπτη 24 Ιουλίου 2008.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση – δήλωση σε μία μόνον Επιτροπή του Αρθρου 9 του Ν. 2643/98 και για θέσεις μιας μόνον κατηγορίας προσωπικού.

Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων, επιφέρει ακύρωση όλων των αιτήσεων που υποβάλει ο προστατευόμενος.

Με βάση τα στοιχεία που δηλώνουν οι υποψήφιοι για τις θέσεις, γίνεται μηχανογραφημένη επεξεργασία των αιτήσεων και συντάσσονται ενδεικτικοί πίνακες βαθμολόγησης με φθίνουσα σειρά μορίων.

Οι θέσεις για τους προστατευόμενους του Ν. 2643/98 κατανέμονται ως εξής:

 • 37 θέσεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ.
 • 171 θέσεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΑΕΔ.
 • 69 θέσεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου του ΟΑΕΔ.
 • 40 θέσεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (για τους νομούς Δράμας, Καβάλας και Σερρών).
 • 50 θέσεις στην Τοπική Υπηρεσία Κομοτηνής του ΟΑΕΔ (για τους νομούς Εβρου, Ξάνθης και Ροδόπης).
 • 51 θέσεις στο ΚΠΑ 2 Κοζάνης του ΟΑΕΔ.
 • 64 θέσεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης του ΟΑΕΔ.
 • 73 θέσεις στο ΚΠΑ 2 Λαμίας του ΟΑΕΔ (για τους νομούς Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φωκίδας και Ευρυτανίας).
 • 68 θέσεις στην περιφερειακή διεύθυνση Θεσσαλίας του ΟΑΕΔ.
 • 64 θέσεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου του ΟΑΕΔ (νομοί Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης).
 • 67 θέσεις στις Νομαρχίες Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
 • 26 θέσεις στην Τοπική Υπηρεσία Ερμούπολης Σύρου του ΟΑΕΔ (για τον νομό Κυκλάδων).
 • 41 θέσεις στο ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ Ρόδου (για τον νομό Δωδεκανήσου).
 • 34 θέσεις στο ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ Μυτιλήνης.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων στην περιφέρεια Αττικής & Νήσων, καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Προκήρυξη Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής & Νήσων του Ο.Α.Ε.Δ.

Δικαιολογητικά για πρόσληψη με το Ν. 2643/1998.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top