Διορισμός και Μοριοδότηση Πολυτέκνων και Τέκνων τους Reviewed by Momizat on . Καμία τροποποίηση δεν πραγματοποιήθηκε στις διατάξεις που αφορούν το διορισμό και τη μοριοδότηση των πολυτέκνων και των τέκνων τους, στο δημόσιο τομέα. Πρόσφατα Καμία τροποποίηση δεν πραγματοποιήθηκε στις διατάξεις που αφορούν το διορισμό και τη μοριοδότηση των πολυτέκνων και των τέκνων τους, στο δημόσιο τομέα. Πρόσφατα Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Διορισμός και Μοριοδότηση Πολυτέκνων και Τέκνων τους

Διορισμός και Μοριοδότηση Πολυτέκνων και Τέκνων τους

Καμία τροποποίηση δεν πραγματοποιήθηκε στις διατάξεις που αφορούν το διορισμό και τη μοριοδότηση των πολυτέκνων και των τέκνων τους, στο δημόσιο τομέα.

Πρόσφατα ψηφίσθηκε ο Ν. 3812/2009 (Φ.Ε.Κ. 234/Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», με τον οποίο τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις, κυρίως του Ν. 2190/1994, που αφορούν το σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα.

Για τους πολύτεκνους και τα τέκνα τους, δεν υπάρχει καμία τροποποίηση στις διατάξεις που αφορούν το διορισμό και τη μοριοδότηση για πρόσληψή τους στο δημόσιο τομέα, όπως αναφέρει σχετικά και η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.1.9/424/οικ.1464/22-1-2010 επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Επίσης, δε θίγονται οι διατάξεις του Ν. 2643/1998 (Φ.Ε.Κ. 220/Α/28-9-1998) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις».

Διαβάστε την επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top