Δωρεάν Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εκμάθησης Η/Υ Reviewed by Momizat on . Η Ε.Π.Α., στο πλαίσιο της προσφοράς της στα μέλη της, τους δίνει τη δυνατότητα, εντελώς δωρεάν, να αποκτήσουν γνώσεις στους Η/Υ που θα τους διευκολύνουν στην ερ Η Ε.Π.Α., στο πλαίσιο της προσφοράς της στα μέλη της, τους δίνει τη δυνατότητα, εντελώς δωρεάν, να αποκτήσουν γνώσεις στους Η/Υ που θα τους διευκολύνουν στην ερ Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Δωρεάν Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εκμάθησης Η/Υ

Δωρεάν Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εκμάθησης Η/Υ

Η Ε.Π.Α., στο πλαίσιο της προσφοράς της στα μέλη της, τους δίνει τη δυνατότητα, εντελώς δωρεάν, να αποκτήσουν γνώσεις στους Η/Υ που θα τους διευκολύνουν στην εργασία τους, στην καθημερινή τους ζωή και θα μπορούν, μετά από εξετάσεις, να πάρουν πτυχίο πιστοποίησης γνώσεων στον τομέα της πληροφορικής, απαραίτητο για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γεν. Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Για το σκοπό αυτό, η Ε.Π.Α., με δικούς της πόρους, διαμόρφωσε ειδικούς χώρους στα γραφεία της (Πειραιώς 68Β) και τους εξόπλισε με τα κατάλληλα μηχανήματα.

Σε πρώτη φάση θα διεξαχθούν δύο επιμορφωτικά προγράμματα (δύο τμήματα των 20 ατόμων, για άτομα 18 ετών και άνω) με θέμα Βασικές έννοιες Η/Υ στη σημερινή Κοινωνία της Πληροφορίας,  διάρκειας 50 ωρών το καθένα.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 4/3/2009 και θα τελειώσουν στις 18/5/2009. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του πρώτου τμήματος είναι Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή από 11:00 έως 13:00 και του δευτέρου τμήματος Δευτέρα-Τετάρτη από 17:30 έως 20:30.

Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής για κάθε πρόγραμμα απαιτείται η κατάθεση φωτοτυπιών:

  • Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
  • Πιστοποιητικού Σπουδών (Γυμνασίου, Λυκείου, ΑΕΙ-ΤΕΙ, ή άλλων ισοτίμων σχολών),
  • Πιστοποιητικού Πολυτεκνίας, καθώς και Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη συμμετοχής σε ίδιο πρόγραμμα τα δύο τελευταία χρόνια και αποδοχής των όρων συμμετοχής σε αυτό.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν στην Ε.Π.Α. μέχρι την Παρασκευή 27/2/2009.

Στις διευθύνσεις http://kee.ideke.edu.gr/?p=course&id=15621 και http://kee.ideke.edu.gr/?p=course&id=15495 μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς και την αίτηση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Θανάση Κοντούλη (210-5238150 και 210-5236673, εσ. 206)

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top