Αναπροσαρμογή Τιμολογίων υπηρεσιών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. Reviewed by Momizat on . Με βάση την υπ’ αριθμ. Δ16γ/462/4/486/Γ (Φ.Ε.Κ. 2008/Β/29-9-2008) Κ.Υ.Α. των υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., από 2/10/2008 το τιμολόγιο υπ Με βάση την υπ’ αριθμ. Δ16γ/462/4/486/Γ (Φ.Ε.Κ. 2008/Β/29-9-2008) Κ.Υ.Α. των υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., από 2/10/2008 το τιμολόγιο υπ Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Αναπροσαρμογή Τιμολογίων υπηρεσιών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.

Αναπροσαρμογή Τιμολογίων υπηρεσιών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.

Με βάση την υπ’ αριθμ. Δ16γ/462/4/486/Γ (Φ.Ε.Κ. 2008/Β/29-9-2008) Κ.Υ.Α. των υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., από 2/10/2008 το τιμολόγιο υπηρεσιών ύδρευσης της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. καθώς και το πάγιο τέλος αυξάνεται κατά 3%. Έτσι το Γενικό τιμολόγιο διαμορφώνεται ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ευρώ/m3
α. Για μηνιαία κατανάλωση 0-5 m3 0,4138
β. Για μηνιαία κατανάλωση 5-20m3 0,6471
γ. Για μηνιαία κατανάλωση 20-27m3 1,8566
δ. Για μηνιαία κατανάλωση 27-35m3 2,5992
ε. Για μηνιαία κατανάλωση άνω των 35m3 3,2357

Εξαίρεση για πολύτεκνες οικογένειες: Για οικογένειες με τρία και περισσότερα προστατευόμενα παιδιά € 0,4138 ανά m3 εφόσον η μηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει για μεν την πενταμελή οικογένεια τα 15 m3, για δε τις μεγαλύτερες, το άνω όριο προσαυξημένο κατά 3 m3 για κάθε παιδί πέραν του τρίτου. Για υπέρβαση των άνω μηνιαίων οριακών καταναλώσεων δεν θα εφαρμόζεται η εξαίρεση.

Ελάχιστη υποχρεωτική κατανάλωση 2 m3 το μήνα: Το μέτρο της υποχρεωτικής κατανάλωσης αναστέλλεται για όσο χρόνο έχει γίνει διακοπή της υδροδότησης με αφαίρεση μετρητή αυτεπάγγελτα ή με αίτηση του πελάτη.

Όσο αφορά το τιμολόγιο αποχέτευσης, από την 2/3/2009 το δικαίωμα χρήσης υπονόμων αναπροσαρμόζεται και διαμορφώνεται σε ποσοστό 75% επί της αξίας του καταναλισκόμενου νερού για κάθε κατηγορία καταναλωτών.

Κατεβάστε το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης:

ΥΑ Δ16γ/462/4/486/Γ ΦΕΚ Β 2008: Αναπροσαρμογή Τιμολογίων υπηρεσιών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top