Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας Reviewed by Momizat on . Με την υπ’ αριθμ. 33891/606 (Φ.Ε.Κ. 833/Β/9-5-08) απόφαση της υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και την υπ’ αριθμ. 433/9-5-08/15-5-08 εγκύκλιο του Με την υπ’ αριθμ. 33891/606 (Φ.Ε.Κ. 833/Β/9-5-08) απόφαση της υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και την υπ’ αριθμ. 433/9-5-08/15-5-08 εγκύκλιο του Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας

Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας

Με την υπ’ αριθμ. 33891/606 (Φ.Ε.Κ. 833/Β/9-5-08) απόφαση της υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και την υπ’ αριθμ. 433/9-5-08/15-5-08 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ., ρυθμίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008 (Φ.Ε.Κ. 58/Α/3-4-2008), που αφορούν την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας για τις μητέρες που είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δηλαδή, την ειδική εξάμηνη άδεια που μπορούν να λάβουν μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας, ως ισχύουν κάθε φορά.

Ακολουθούν, η προαναφερόμενη απόφαση της υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και η εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.Δ.

Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας. Αριθμ. 33891/606 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 833/9.5.08)

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top