Εγγραφή των νηπίων πρώτης και δεύτερης ηλικίας στα Νηπιαγωγεία Reviewed by Momizat on . Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, για την εγγραφή των νηπίων πρώτης και δεύτερης ηλικίας στα Νηπιαγωγεία ισχύουν τα ακόλου Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, για την εγγραφή των νηπίων πρώτης και δεύτερης ηλικίας στα Νηπιαγωγεία ισχύουν τα ακόλου Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Εγγραφή των νηπίων πρώτης και δεύτερης ηλικίας στα Νηπιαγωγεία

Εγγραφή των νηπίων πρώτης και δεύτερης ηλικίας στα Νηπιαγωγεία

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, για την εγγραφή των νηπίων πρώτης και δεύτερης ηλικίας στα Νηπιαγωγεία ισχύουν τα ακόλουθα:

1.  Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία 5 ετών την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής τους, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Νόμου 3518/2006, (ΦΕΚ 272/A/2006) είναι υποχρεωτική. Ως εκ τούτου, τα νήπια που συμπληρώνουν τη συγκεκριμένη ηλικία, θα πρέπει να εγγράφονται  και να φοιτούν υποχρεωτικά στα Νηπιαγωγεία της Χώρας.

2.    Οι αιτήσεις για εγγραφή των νηπίων πρώτης και δεύτερης ηλικίας  θα γίνουν από 1η έως 21η Ιουνίου 2008, σύμφωνα με το Νόμο 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄/2000). Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή φοίτηση όλων των νηπίων πρώτης ηλικίας στα Νηπιαγωγεία, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων, σε στενή συνεργασία με τους Δ/ντές Εκπ/σης και τους Προϊσταμένους Γραφείων, να φροντίσουν ώστε να εγγραφούν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τα νήπια πρώτης ηλικίας και, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής τους, μόνο τότε να προβούν στην εγγραφή των νηπίων δεύτερης ηλικίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Π.Δ 200/98 (ΦΕΚ 161, Α ).

3.  Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των νηπίων πρώτης ηλικίας υπερβαίνουν τον ανώτατο προβλεπόμενο αριθμό νηπίων ανά τμήμα και δεν επαρκούν οι κτιριακές υποδομές, παρακαλούνται οι Δ/ντές Εκπ/σης, σύμφωνα με το εδάφιο β, παρ. 1, άρθρο 73 του Νόμου 3518/2006, (ΦΕΚ 272, Α΄), να προβούν άμεσα σε όλες τις ενέργειες για την ίδρυση και λειτουργία Παραρτημάτων (εισήγηση οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεργασία με την τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) και να αποστείλουν τις σχετικές προτάσεις στη Δ/νση Σπουδών Π.Ε μέχρι 27-6-2008.

4.  Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το Π.Δ 200/98, (ΦΕΚ 161, Α). 

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top