Έναρξη καταβολής οικογενειακών επιδομάτων έτους 2010 από τον ΟΑΕΔ Reviewed by Momizat on . Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε την έναρξη καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων έτους 2010 ως εξής: την 1η Ιουνίου 2010 για δικαιούχους με τρία και άνω παιδιά την 1η Ιουλίο Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε την έναρξη καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων έτους 2010 ως εξής: την 1η Ιουνίου 2010 για δικαιούχους με τρία και άνω παιδιά την 1η Ιουλίο Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Έναρξη καταβολής οικογενειακών επιδομάτων έτους 2010 από τον ΟΑΕΔ

Έναρξη καταβολής οικογενειακών επιδομάτων έτους 2010 από τον ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε την έναρξη καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων έτους 2010 ως εξής:

 1. την 1η Ιουνίου 2010 για δικαιούχους με τρία και άνω παιδιά
 2. την 1η Ιουλίου 2010 για τους δικαιούχους με δύο παιδιά
 3. την 1η Σεπτεμβρίου 2010 για τους δικαιούχους με ένα παιδί

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά δικαιούχων οικογενειακού επιδόματος υποβάλλονται μέσω εργοδότη ή ΚΕΠ ή ταχυδρομείο και θα παραλαμβάνονται από τις Υπηρεσίες, ανεξάρτητα από των αριθμό παιδιών.

Τελευταία ημερομηνία λήξης του οικογενειακού επιδόματος έτους 2010 ορίζεται η 31-01-2011.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος από τον ΟΑΕΔ, για το έτος 2010.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Άδεια διαμονής για εργασία ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης ότι έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοσή της (Για αλλοδαπούς)
  (Για αλλοδαπούς) Δεν χορηγείται επίδομα για τέκνα που δεν διαμένουν στην Ελλάδα. Η παραμονή των τέκνων των αλλοδαπών στην Ελλάδα αποδεικνύεται με άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση και στις περιπτώσεις που τα παιδιά είναι μαθητές ή σπουδαστές, θα προσκομίζεται βεβαίωση φοίτησης οποιασδήποτε βαθμίδας. Όπου αντί της άδειας διαμονής προσκομίζεται βεβαίωση κατάθεσης αίτησης με πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαμονής για εργασία, τότε θα επιδεικνύεται και το διαβατήριο, προκειμένου να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος των μελών της οικογένειας.
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση άδειας διαμονής
 • Αίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος (ΟΑΕΔ)
 • Βεβαίωση του εργοδότη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη
  Σε οικοδόμους ή ημερομίσθιους εργάτες που δεν έχουν σταθερό εργοδότη ώστε να προσκομίσουν τη βεβαίωση, προσκομίζεται φωτοτυπία επικυρωμένη Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου του προηγούμενου της επιδότησης έτους (Αρκούν 50 ημέρες ασφάλισης).
 • Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  Όταν και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι επιδόματος (ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ) υποβάλλονται : α) Κοινή δήλωση για το ποιός από τους δύο θα εισπράξει το επίδομα, β) αναγράφεται απαραίτητα ο Α.Μ. ΙΚΑκαι των δύο συζύγων, γ) δηλώνεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ και των δύο συζύγων.
 • Επίδειξη λογαριασμού ΕΤΕ (ΙΒΑΝ) με το όνομα του δικαιούχου και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας θα κρατείται απαραιτήτως στον φάκελο του ασφαλισμένου

Ειδικά Δικαιολογητικά

 • Αν ο (η) ανάπηρος σύζυγος παίρνει σύνταξη, βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα για το ποσό της σύνταξης κατά το μήνα Απρίλιο του έτους επιδότησης (2010)
  Για δικαιούχους που έχουν ανάπηρο σύζυγο.
 • Αν τα παιδιά είναι άνω των 18 ετών: Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα κύριας ασφάλισης ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα και έχουν συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας (άνω του 67%) ή βεβαίωση από αρμόδια ∆ημόσια Υπηρεσία ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα και έχουν συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας (άνω του 67%), εκτός αν τα ανωτέρω στοιχεία διαπιστώνονται από το βιβλιάριο ασθενείας (φωτοτυπία επικυρωμένη στον φάκελο).
  Για δικαιούχους που έχουν ανάπηρα παιδιά.
 • Αν τα παιδιά είναι κάτω των 18 ετών: Απόφαση της Αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα κύριας ασφάλισης ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα ή βεβαίωση από αρμόδια ∆ημόσια Υπηρεσία ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα, εκτός αν τα ανωτέρω στοιχεία διαπιστώνονται από το βιβλιάριο ασθενείας (φωτοτυπία επικυρωμένη στον φάκελο).
  Για δικαιούχους που έχουν ανάπηρα παιδιά.
 • Απόδειξη ότι δεν εργάζεται ο επιζών γονέας ή ότι δεν δικαιούται επίδομα παιδιών από τον ΟΑΕ∆ (Για τους δικαιούχους που συντηρούν ειδικές κατηγορίες παιδιών ορφανά από τον ένα γονέα)
  Εναλλακτικά υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι: • συγκατοικεί με τα παιδιά και επιβαρύνεται με την συντήρησή τους. • ο γονέας που επιζεί δεν έχει
 • Απόκομμα σύνταξης μηνός Απριλίου του έτους της επιδότησης (2010)
  Για τους δικαιούχους που βρίσκονται σε χηρεία.
 • Απόφαση δικαστηρίου βάσει της οποίας του έχει ανατεθεί η επιτροπεία των παιδιών (μόνο κατά την αρχική αίτηση).
  Για δικαιούχους που είναι τρίτα πρόσωπα και έχουν την επιτροπεία των παιδιών (ορφανά από δύο γονείς).
 • Απόφαση δικαστικής επιμέλειας των παιδιών ή ιδιωτικό συμφωνητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι βρίσκεται σε διάσταση ή διάζευξη και ότι ο/η σύζυγος έχει την επιμέλεια των παιδιών και αδυνατεί να προσκομίσει Υ.Δ. του/της συζύγου που πληροί τις προϋποθέσεις
  Για δικαιούχους που βρίσκονται σε διάσταση ή διάζευξη.
 • Βεβαίωση από τη Στρατιωτική Μονάδα, με την ακριβή ημερομηνία στράτευσης
  Για μη εργαζόμενες μητέρες με σύζυγο στρατιώτη.
 • Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας αρχής ή του αρμόδιου Σωφρονιστικού Καταστήματος με την ακριβή ημερομηνία έναρξης εκτίσεως της ποινής.
  Για μη εργαζόμενες μητέρες με σύζυγο φυλακισμένο.
 • Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. ή του φορέα κύριας ασφάλισης για το ποσοστό αναπηρίας και για το χρόνο αναπηρίας.
  Για δικαιούχους που έχουν ανάπηρο σύζυγο.
 • Βιβλιάριο ασθενείας
  Για δικαιούχους ασθενείς που έχουν τουλάχιστον 2μηνη συνεχή ανικανότητα για εργασία.
 • Επίδειξη ατομικού και οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας των παιδιών όπου φαίνεται η θεώρηση του Ι.Κ.Α. για τα προστατευόμενα μέλη, το προηγούμενο και το τρέχον έτος
  Σε περιπτώσεις θεώρησης του βιβλιαρίου ασθενείας λόγω ειδικών διατάξεων (μακροχρόνια ανεργία, νέοι άνεργοι, μίσθωση έργου κ.λ.π.) τότε για τον περαιτέρω έλεγχο προσκομίζεται Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου του προηγούμενου της επιδότησης έτους (αρκούν 50 ημέρες ασφάλισης). Ομοίως θα προσκομίζουν Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου όσοι έχουν πραγματοποιήσει το 2009 από 50 έως 79 ημέρες ασφάλισης και εξ αυτού του λόγου δε μπορούν να έχουν θεωρημένο βιβλιάριο σύμφωνα με το Ν. 3655/03-04-08 περί διοικητικής και οργανωτικής μεταρρύθμισης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις. Εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου (γέννηση, θάνατος παιδιού κλπ) σε σχέση με το επίδομα του προηγούμενου έτους, ο δικαιούχος υποχρεούται να το δηλώσει εγγράφως στην Υπηρεσία με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Επίδειξη βιβλιαρίου ασθενείας (θεωρημένο) του /της συζύγου όταν ανήκει σε άλλο Ταμείο Ασφάλισης εκτός του Ι.Κ.Α. (Δημόσιο, Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α. κ.λ.π.)
  Όταν και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι επιδόματος (ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ), υποβάλλεται κοινή δήλωση για το ποιος από τους δύο θα εισπράξει το επίδομα.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Για δικαιούχους)
  Στην υπεύθυνη δήλωση να δηλώνεται ότι : • Έχει εγκαταλειφθεί η οικογένεια από τον ένα γονέα. • Ότι ο άλλος γονέας δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης. • Συντηρούνται τα αδέλφια από τον (την) αδελφό (η).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την αναγνώριση ή μη των παιδιών και ότι δεν έχει τελέσει γάμο.
  Για δικαιούχους με παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα και μη.
 • Φωτοτυπία επικυρωμένη Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού του πατέρα που τα έχει αναγνωρίσει (όταν ο δικαιούχος είναι η μητέρα που δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης η ίδια). Για τα αναγνωρισμένα παιδιά.
  Για δικαιούχους με παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα και μη. Η μητέρα που δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης από το ΔΛΟΕΜ, μπορεί να εισπράξει το οικογενειακό επίδομα για τα εκτός γάμου τέκνα της με τις προϋποθέσεις του πατέρα που τα έχει αναγνωρίσει. Σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού του πατέρα που τα έχει αναγνωρίσει. Όταν η μητέρα αδυνατεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα, τότε μπορεί να είναι δικαιούχος ο πατέρας. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται Απόφαση Δικαστηρίου, που να του αναθέτει τη γονική μέριμνα, μόνο κατά την αρχική αίτηση.

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του γονέα μόνο κατά την πρώτη αίτηση
  Για δικαιούχους που συντηρούν ειδικές κατηγορίες παιδιών ορφανά από τον ένα γονέα.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του/της συζύγου, μόνο κατά την αρχική αίτηση
  Για δικαιούχους που βρίσκονται σε χηρεία.
 • Βεβαίωση σπουδών από την οποία να προκύπτει ότι η Σχολή είναι ενταγμένη σε βαθμίδα εκπαίδευσης ή ότι ανήκει στο ∆ημόσιο, εκδοθείσα από 1ης Απριλίου και μετά του έτους επιδότησης (2010).
  Για δικαιούχους που έχουν παιδιά σπουδαστές (18 μέχρι 22 ετών).
 • Φωτοτυπία πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (για την χορήγηση του επιδόματος τρίτου παιδιού) (άρθρο 18 Ν. 1346/83)
  Υποβάλλεται μόνο κατά την πρώτη αίτηση.

Προϋποθέσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος είναι η πραγματοποίηση 50 ημερών εργασίας, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος ή δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας ή δίμηνη συνεχή ανικανότητα για εργασία.

Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται επίδομα, πρέπει:

 1. Να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών ή μέχρι 22 ετών αν σπουδάζουν.
 2. Αν είναι ανίκανα για εργασία, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.
 3. Να είναι άγαμα .
 4. Να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση οικογενειακού επιδόματος του ΟΑΕΔ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήµα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει κάποιο ή είναι ελλιπές , ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.

Βήµα 2: Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Ο πολίτης παραλαμβάνει την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.

Βήµα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την απόφαση αναγνώρισης δικαιώματος χορήγησης οικογενειακού επιδόματος του ΟΑΕΔ.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων ορίζεται :

 1. η 1η Ιουνίου 2010 για δικαιούχους με τρία και άνω παιδιά
 2. η 1η Ιουλίου 2010 για τους δικαιούχους με δύο παιδιά
 3. η 1η Σεπτεμβρίου 2010 για τους δικαιούχους με ένα παιδί

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά δικαιούχων οικογενειακού επιδόματος που υποβάλλονται μέσω εργοδότη ή ΚΕΠ ή ταχυδρομείου, θα παραλαμβάνονται από τις Υπηρεσίες, ανεξάρτητα από των αριθμό παιδιών.

Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, σε περιπτώσεις πού αυτοί κρίνουν, δύνανται να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά από δικαιούχους ανεξάρτητα από τον αριθμό παιδιών,  δε χρονική περίοδο εκτός της ορισθείσης.

Τελευταία ημερομηνία λήξης οικογενειακού επιδόματος έτους 2010 ορίζεται η 31-01-2011.

 • Εφόσον έχει μεταβληθεί η πραγματική κατάσταση του αιτούντος π.χ. έχει περιέλθει σε κατάσταση χηρείας ή αναπηρίας συζύγου ή απέκτησε νέο τέκνο ή παρατείνεται το δικαίωμα για λήψη του επιδόματος λόγω αναπηρίας κάποιου παιδιού ή φοίτησής του σε Ανωτ. Σχολές, κλπ, θα πρέπει να προσκομιστούν και το σχετικά δικαιολογητικά μαζί με την: Συμπληρωματική Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος Ειδικών Κατηγοριών που επισυνάπτεται προς χρήση όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις.
 • Η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα πρέπει να γένει το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου της επιδότησης έτους.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top