Κατάθεση αιτήσεων για διορισμό των πολυτέκνων υποψήφιων εκπαιδευτικών, από 21/7/08 μέχρι 30/7/08 Reviewed by Momizat on .  Το ΥΠΕΠΘ, σε εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004 τ. Α΄) κ α λ ε ί τους πολύτεκνους υποψηφίους εκπαιδευτικούς, ο  Το ΥΠΕΠΘ, σε εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004 τ. Α΄) κ α λ ε ί τους πολύτεκνους υποψηφίους εκπαιδευτικούς, ο Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Κατάθεση αιτήσεων για διορισμό των πολυτέκνων υποψήφιων εκπαιδευτικών, από 21/7/08 μέχρι 30/7/08

Κατάθεση αιτήσεων για διορισμό των πολυτέκνων υποψήφιων εκπαιδευτικών, από 21/7/08 μέχρι 30/7/08

 Το ΥΠΕΠΘ, σε εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004 τ. Α΄) κ α λ ε ί τους πολύτεκνους υποψηφίους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ), με τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να εγγραφούν σε ειδικό πίνακα πολυτέκνων, προκειμένου να προγραμματισθεί ο διορισμός τους από την έναρξη του σχολικού έτους 2008-2009.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο και κατεβάστε την αίτηση για διορισμό.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top