Καταβολή οικογενειακών επιδομάτων Γ΄ τριμήνου 2010, από 8 – 15 Ιουνίου 2010 Reviewed by Momizat on . Η Διοίκηση του Ο.Γ.Α. ανακοινώνει ότι: Τα οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα (επίδομα 3ου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, πολυτεκνικό επίδομα τρίτεκνης οικογένειε Η Διοίκηση του Ο.Γ.Α. ανακοινώνει ότι: Τα οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα (επίδομα 3ου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, πολυτεκνικό επίδομα τρίτεκνης οικογένειε Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Καταβολή οικογενειακών επιδομάτων Γ΄ τριμήνου 2010, από 8 – 15 Ιουνίου 2010

Καταβολή οικογενειακών επιδομάτων Γ΄ τριμήνου 2010, από 8 – 15 Ιουνίου 2010

Η Διοίκηση του Ο.Γ.Α. ανακοινώνει ότι:

Τα οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα (επίδομα 3ου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, πολυτεκνικό επίδομα τρίτεκνης οικογένειες Ν.3631/08, ισόβιες συντάξεις και εφάπαξ παροχή 2.000€ Ν.3454/2006) του Γ΄ Διμήνου 2010, Θα καταβληθούν σε 432.098 οικογένειες το χρονικό διάστημα από 8  έως  15 Ιουνίου 2010.

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται σε 130. 312.114,16€.

ΠΛΗΡΩΜΗ  ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Γ΄ΔΙΜΗΝΟΥ 2010

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Εφάπαξ Παροχή
Ν. 3454/06
Δικαιούχοι 2.505
€ 5.108.000,00
Επίδομα 3ου παιδιού
Δικαιούχοι 60.843
€ 23.145.118,84
   Πολυτεκνικό Επίδομα
Δικαιούχοι 79.587
€ 23.987.922,79
Πολυτεκνικό Επίδομα τρίτεκνης
Οικογένειας Ν. 3631/08
Δικαιούχοι 178.122
€ 41.137.430,11
Ισόβιες συντάξεις
Δικαιούχοι 172.698
€ 36.242.285,62
ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΤΑ
  € 691.356,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
493.755
 
Γενικό Σύνολο (ποσό)
130.312.114,16 €

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top