Μείωση Δημοτικών Τελών στους πολύτεκνους δημότες του Δήμου Κορυδαλλού Reviewed by Momizat on . Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορυδαλλού, με την αριθμ. 437/2008 ομόφωνη απόφασή του, προχώρησε στη μείωση των Δημοτικών Τελών κατά 50% των πολύτεκνων δημοτών Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορυδαλλού, με την αριθμ. 437/2008 ομόφωνη απόφασή του, προχώρησε στη μείωση των Δημοτικών Τελών κατά 50% των πολύτεκνων δημοτών Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Μείωση Δημοτικών Τελών στους πολύτεκνους δημότες του Δήμου Κορυδαλλού

Μείωση Δημοτικών Τελών στους πολύτεκνους δημότες του Δήμου Κορυδαλλού

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορυδαλλού, με την αριθμ. 437/2008 ομόφωνη απόφασή του, προχώρησε στη μείωση των Δημοτικών Τελών κατά 50% των πολύτεκνων δημοτών του.

Διαβάστε τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:

Προϋποθέσεις:

 1. Να είναι δημότες Κορυδαλλού.
 2. Να είναι γραμμένοι στα μητρώα της Α.Σ.Π.Ε.
 3. Να έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 Ευρώ.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο).
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας από την Α.Σ.Π.Ε.
 4. Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού Δ.Ε.Η.
 5. Σε περίπτωση που η κατοικία είναι ιδιόκτητη, συμβόλαιο ιδιοκτησίας.
 6. Σε περίπτωση που η κατοικία μισθώνεται, το μισθωτήριο συμβόλαιο με σφραγίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 7. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα ή σε περίπτωση που δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που να πιστοποιεί το γεγονός. 

Σημείωση:       

 1. Η μείωση των Δημοτικών Τελών ισχύει μόνο για την κατοικία διαμονής και εφόσον αυτή είναι η πρώτη κατοικία του ενδιαφερόμενου.
 2. Η μείωση των Δημοτικών Τελών εφαρμόζεται  μόνο για μια κατοικία ανά ενδιαφερόμενο.
 3. Δεν ισχύει για καταστήματα.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top