Περίπτερα Στους Πολύτεκνους Reviewed by Momizat on . Εκδόθηκε το Π.Δ. που καθορίζει τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3648/2008 (Φ.Ε.Κ. Εκδόθηκε το Π.Δ. που καθορίζει τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3648/2008 (Φ.Ε.Κ. Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Περίπτερα Στους Πολύτεκνους

Περίπτερα Στους Πολύτεκνους

Εκδόθηκε το Π.Δ. που καθορίζει τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3648/2008 (Φ.Ε.Κ. 38/Α/29-2-2008) «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις», εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 37/2009 Π.Δ., που δημοσιεύτηκε στις 1-4-2009 στο ΦΕΚ 54/Α και αναφέρεται στον «καθορισμό προϋποθέσεων – κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολυτέκνους».

Κατεβάστε το αρχείο με τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top