Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών που προέρχονται από ΕΠΑΛ και Εσπερινά Λύκεια. Reviewed by Momizat on . Δόθηκε τέλος στην αγωνία των παιδιών των πολύτεκνων οικογενειών, τα οποία εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προερχόμενα από ΕΠΑΛ και Εσπερινά Λύκεια, και Δόθηκε τέλος στην αγωνία των παιδιών των πολύτεκνων οικογενειών, τα οποία εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προερχόμενα από ΕΠΑΛ και Εσπερινά Λύκεια, και Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών που προέρχονται από ΕΠΑΛ και Εσπερινά Λύκεια.

Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών που προέρχονται από ΕΠΑΛ και Εσπερινά Λύκεια.

Δόθηκε τέλος στην αγωνία των παιδιών των πολύτεκνων οικογενειών, τα οποία εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προερχόμενα από ΕΠΑΛ και Εσπερινά Λύκεια, και δεν μπορούσαν να μετεγγραφούν στον τόπο κατοικίας.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 δεν επιτρέπονται οι μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού.

Από την απαγόρευση αυτή, για κοινωνικούς λόγους, έχουν εξαιρεθεί ορισμένες κατηγορίες φοιτητών. Μία από αυτές είναι οι πολύτεκνοι και τα τέκνα των πολυτέκνων, για τους οποίους οι μετεγγραφές γίνονται χωρίς κανένα ποσοτικό περιορισμό.

Σύμφωνα με την παρ. 11 άρθρο 1 του ν. 3282/2004, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 άρθρο 14 του ν. 3404/2005, δεν είχαν δικαίωμα μετεγγραφής οι φοιτητές και σπουδαστές που εισάγονται στην ανώτατη εκπαίδευση με ειδικές διατάξεις ή με προσαύξηση των μορίων εισαγωγής τους ή ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.

Οι Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων υποδοχής, που είναι αρμόδιες να εγκρίνουν τις αιτήσεις για μετεγγραφές, θεωρούσαν ότι οι φοιτητές και σπουδαστές που προερχόταν από Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και Εσπερινά Λύκεια υπάγονται στις ειδικές διατάξεις της παραπάνω παραγράφου και επομένως δε δικαιούνταν μετεγγραφής.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλά παιδιά πολυτέκνων οικογενειών, που φοιτούσαν σε ΕΠΑΛ και Εσπερινά Λύκεια και εισάγονταν στην Ανώτατη Εκπαίδευση, να μη τυγχάνουν των ευεργετικών διατάξεων περί μετεγγραφών για τους πολύτεκνους.

Έπειτα από πιέσεις για άρση αυτής της αδικίας, το θέμα διευθετήθηκε με τον καλύτερο τρόπο.

Συγκεκριμένα, με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/Α/2009) προστέθηκαν στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 3282/2004, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3404/2005 οι λέξεις “καθώς και στις περιπτώσεις των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Εσπερινών Λυκείων”.

Έτσι, η σχετική διάταξη, άρθρο 1 του Ν. 3282/2004 (Φ.Ε.Κ. 208/Α/1-11-2004, έχει ως εξής:

Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού.

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2004 2005 δεν επιτρέπονται οι μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α) οι μετεγγραφές των γονέων και τέκνων των πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας, μη θιγομένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των πολυτέκνων.

…….

11. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για τους φοιτητές και σπουδαστές που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ειδικές διατάξεις ή με προσαύξηση των μορίων εισαγωγής τους ή ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.

Εφαρμόζονται μόνο για όσους εισάγονται στα Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. της χώρας με βάση τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών και σπουδαστών που εισάγονται ως υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία όσων προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, “καθώς και στις περιπτώσεις των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Εσπερινών Λυκείων “.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top