Οδηγίες Της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος Reviewed by Momizat on . Η ΑΣΠΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της παρέχει προς τους πολυτέκνους φοιτητές – σπουδαστές τις παρακάτω οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού τους Δελτ Η ΑΣΠΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της παρέχει προς τους πολυτέκνους φοιτητές – σπουδαστές τις παρακάτω οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού τους Δελτ Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Οδηγίες Της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

Οδηγίες Της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

Η ΑΣΠΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της παρέχει προς τους πολυτέκνους φοιτητές – σπουδαστές τις παρακάτω οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού τους Δελτίου. 

1. Οι πολύτεκνοι,  οι οποίοι υπερβαίνουν το εισοδηματικό κριτήριο θα δηλώνουν την πολυτεκνική  τους  ιδιότητα στην αίτηση του Μ.Δ,  το οποίο στη συνέχεια θα τους εμφανίσει την ένδειξη  ότι δεν δικαιούνται μετεγγραφής  εξ αυτού του λόγου.  Ακολούθως όμως θα συμπληρώνουν το Μ.Δ αναγράφοντας τις Σχολές  ή τα τμήματα κατά τη σειρά που επιθυμούν.  Αυτονόητο είναι ότι όσοι επιθυμούν θα πρέπει να επιδιώξουν την ακύρωση της Υπουργικής  απόφασης  ως και την αναστολή  εκτελέσεως αυτής,  με αιτήσεις τους  προς το ΣτΕ, μέσω δικηγόρου της επιλογής τους.

2. Οι πολύτεκνοι, που το Υπουργείο Παιδείας τους ενημερώνει  ότι δεν έχουν δήθεν την πολυτεκνική ιδιότητα λόγω ηλικίας των άλλων αδελφών τους, μεγαλύτερα δήθεν του 23ου έτους της ηλικίας τους ή δήθεν του 25ου έτους της ηλικίας τους σε περίπτωση που σπουδάζουν, ενώ κάτι τέτοιο ουδαμού αναφέρεται στη διάταξη του νόμου, δηλώνουν κανονικά την πολυτεκνική τους ιδιότητα με βάση το πιστοποιητικό που τους χορηγεί κατά νόμο η ΑΣΠΕ.

3. Οι πολύτεκνοι, που οι οδηγίες του Υπουργείου αυθαίρετα και παρανόμως, δεν τους επιτρέπουν να επιλέγουν Σχολές άλλης Περιφέρειας (ως ειδική κατηγορία), ενώ κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται στη διάταξη του νόμου, συμπληρώνουν κανονικά το Μ.Δ  δηλώνοντας τις Σχολές  ή  τα τμήματα προτιμήσεώς τους όπως οι ίδιοι επιθυμούν.  Αυτονόητο είναι ότι όσοι επιθυμούν, θα πρέπει να επιδιώξουν την ακύρωση της Υπουργικής  απόφασης ως και την αναστολή εκτελέσεως αυτής με αιτήσεις προς το ΣτΕ, μέσω δικηγόρου της επιλογής των.

4. Η  ΑΣΠΕ θεωρεί ότι  οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων που έδωσαν Πανελλήνιες εξετάσεις, θα πρέπει να προσβάλουν στο ΣτΕ την Υπουργική  απόφαση με την οποία καθορίστηκε  περιορισμένος αριθμός θέσεων στους πολύτεκνους, ενώ με το καθεστώς που ίσχυε επί 32 χρόνια δεν ίσχυε τέτοιος περιορισμός.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top