Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών Πολυτέκνων Reviewed by Momizat on . Η οργάνωση της αιμοδοσίας στην Ελλάδα, προβλέπεται από το νόμο 3402/2005 (ΦΕΚ 258/Α/17-10-2005) και στηρίζεται στο θεσμό της εθελοντικής προσφοράς αίματος, μη α Η οργάνωση της αιμοδοσίας στην Ελλάδα, προβλέπεται από το νόμο 3402/2005 (ΦΕΚ 258/Α/17-10-2005) και στηρίζεται στο θεσμό της εθελοντικής προσφοράς αίματος, μη α Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών Πολυτέκνων

Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών Πολυτέκνων

Η οργάνωση της αιμοδοσίας στην Ελλάδα, προβλέπεται από το νόμο 3402/2005 (ΦΕΚ 258/Α/17-10-2005) και στηρίζεται στο θεσμό της εθελοντικής προσφοράς αίματος, μη αμοιβομένης και απαγορευμένης απολύτως κάθε συναλλαγής με οικονομικό όφελος, που αφορά το αίμα και τα παράγωγά του.

Στο άρθρο 1 του παραπάνω νόμου προσδιορίζονται οι βασικές αρχές της αιμοδοσίας που έχουν ως κατωτέρω:

1. Η οργάνωση της αιμοδοσίας στην Ελλάδα βασίζεται στο θεσμό της εθελοντικής, μη αμειβόμενης προσφοράς αίματος.
2. Το προσφερόμενο αίμα διατίθεται δωρεάν.
3. Κάθε συναλλαγή, με οικονομικό όφελος, που αφορά το αίμα, απαγορεύεται.
4. Η διαχείριση και η επεξεργασία του αίματος και των παραγώγων του διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
5. Θεσπίζονται πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για το ανθρώπινο αίμα και τα συστατικά του, προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.
6. Το πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού αφορά στη συλλογή και στον έλεγχο του ανθρωπίνου αίματος και των συστατικών αίματος, όποια και αν είναι η προτιθέμενη χρήση τους, καθώς και στην επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή τους, όταν αυτά προορίζονται για μετάγγιση […]

Συναφής είναι και το Π.Δ. 138/2005 (ΦΕΚ 195/Α/3-8-2005) που αναφέρεται στην εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/33/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του αίματος.

Όμως η προσφορά αίματος δεν επιβάλλεται με νόμους και Π.Διατάγματα, αλλά στηρίζεται στον αλτρουισμό, στην κοινωνική ευαισθησία και στη αγάπη για το συνάνθρωπό μας και πηγάζει εθελοντικά από τη ψυχή του καθ’ ενός.

Όλοι μας έχουμε βιώσει, εναγωνίως πολλές φορές, την άμεση ανάγκη, ανευρέσεως αίματος σε κάποια δύσκολη στιγμή της ζωής μας, είτε για το άτομό μας είτε για κάποιο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, πολλοί συνάνθρωποί μας, καλύπτουν τις ανάγκες τους σε αίμα, από τους Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών στους οποίους ανήκουν.
Με αυτές τις σκέψεις, έχουμε τη γνώμη, πως η Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών, που είναι η πολυπληθέστερη στη χώρα μας, με 24.000 περίπου πολύτεκνες οικογένειες – μέλη, δεν πρέπει να υστερεί στον τομέα αυτό.

Επιβάλλεται λοιπόν να συσταθεί ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ η οποία σε δεδομένη στιγμή να καλύπτει τις ανάγκες των μελών της σε αίμα και παράγωγά του.

Για το σκοπό αυτό, όσοι πολύτεκνοι επιθυμούν να επανδρώσουν την ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΥΤΈΚΝΩΝ, να συμπληρώσουν το παρακάτω δελτίο και να το αποστείλουν στην ΕΠΑ: Ταχυδρομικώς ή στο ΦΑΞ 2105240862 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.epa.org.gr

Σε περίπτωση που ευοδωθεί η προσπάθεια αυτή θα επανέλθουμε για τις περαιτέρω ενέργειες σχετικά με την υλοποίησή της.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top