Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» Reviewed by Momizat on . Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010, η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ, για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» που υλοποιεί Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010, η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ, για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» που υλοποιεί Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής»

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής»

Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010, η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ, για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» που υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενες πολύτεκνες μητέρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 9.2776/3.553/ (Φ.Ε.Κ. 639/Β/6-4-2009) Κ.Υ.Α., ως κριτήριο επιλογής των ωφελουμένων γυναικών ορίζεται και η οικογενειακή κατάσταση και ειδικότερα ευνοούνται οι τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, μέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους, ανάλογα με την ηλικία τους, σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία.

Η υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζεται από την 21/06/2010 έως και 12/07/2010 και ώρα 14:30 μ.μ. και θα μπορεί να γίνεται, στα:

  1. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Νομού κατοικίας των ενδιαφερομένων γυναικών
  2. Κεντρικά γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη Διεύθυνση Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα), σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

Η παραλαβή και πρωτοκόλληση των φακέλων – «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων» γίνεται από τα ΚΕΠ μόνο όταν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη.

Σε περίπτωση που δεν δύναται η ενδιαφερόμενη να υποβάλει κάποιο από τα δικαιολογητικά, τότε υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86.

Πληροφορίες για τους δικαιούχους του προγράμματος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε

Διαβάστε επίσης τη σχετική ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και τη σχετική Κ.Υ.Α.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top