Προκήρυξη Έργου Για Ενίσχυση Γυναικών Σε Όλη Τη Χώρα Reviewed by Momizat on . Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προκήρυξε το πρώτο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) έργο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 200 Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προκήρυξε το πρώτο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) έργο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 200 Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Προκήρυξη Έργου Για Ενίσχυση Γυναικών Σε Όλη Τη Χώρα

Προκήρυξη Έργου Για Ενίσχυση Γυναικών Σε Όλη Τη Χώρα

Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προκήρυξε το πρώτο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) έργο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Το έργο, πανελλαδικής εμβέλειας, στοχεύει στην ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας και αφορά στην εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των γυναικών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να τοποθετήσουν δωρεάν τα παιδιά τους σε Σταθμούς φιλοξενίας και φροντίδας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων.

Ο πρώτος κύκλος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2008 τα πρώτα παιδιά που επιλέχθηκαν φιλοξενούνται στους Σταθμούς όλης της χώρας. Τον Σεπτέμβρη δημοσιεύτηκε από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας και δεύτερη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δίνοντας και πάλι τη δυνατότητα στις ενδιαφερόμενες μητέρες να υποβάλουν αίτηση για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μητέρες παιδιών οι οποίες:

  • Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ελληνίδες ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
  • Έχουν ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 24.000€, προσαυξημένο κατά 1.000€ για ένα παιδί, 2.000€ για δύο παιδιά, 10.000€ για τρία παιδιά. Το ποσό των 10.000€ θα προσαυξάνεται κατά 1.000€ για κάθε παιδί πέραν του τρίτου.
  • Είναι εργαζόμενες στην Ελλάδα (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες, αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα) ή συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ) ή είναι άνεργες που λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δηλ. από τις 4/9/2006.

Εξαιρούνται οι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού).

 Οι ενδιαφερόμενες γυναίκες θα πρέπει να καταθέσουν τις «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις» στα Κέντρα Διανομής του Οργανισμού Εργατικής Εστίας στο νομό κατοικίας τους, από τις 7 έως τις 24 Οκτωβρίου 2008, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 – 14:30).

 Ετήσιος προϋπολογισμός του έργου: 47εκ.€

Ωφελούμενα παιδιά ανά έτος: 16.000

 Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται σχετικό αναλυτικό ενημερωτικό έντυπο για τις ενδιαφερόμενες μητέρες.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top