Χορήγηση άδειας διευκολύνσεων σε υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις Reviewed by Momizat on . Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25733/19-5-2010 εγκύκλιο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. και ύστερα από πρόταση του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25733/19-5-2010 εγκύκλιο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. και ύστερα από πρόταση του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Χορήγηση άδειας διευκολύνσεων σε υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις

Χορήγηση άδειας διευκολύνσεων σε υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25733/19-5-2010 εγκύκλιο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. και ύστερα από πρόταση του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, καλούνται οι Περιφέρειες του Κράτους καθώς και οι Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, να χορηγούν άδειες διευκολύνσεων σε υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις, ακόμη και σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι υπηρεσιακές ανάγκες,  διασφαλίζοντας έγκαιρα με κατάλληλους χειρισμούς, την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη σχετική εγκύκλιο

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top