Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών στις Παιδικές Κατασκηνώσεις της ΚΟΡΕΛΚΟ (2016) Reviewed by Momizat on . Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ανακοινώθηκε στις 22/03/2016 το πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ με τίτλο Πρόγραμμα Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2016  με τον Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ανακοινώθηκε στις 22/03/2016 το πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ με τίτλο Πρόγραμμα Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2016  με τον Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών στις Παιδικές Κατασκηνώσεις της ΚΟΡΕΛΚΟ (2016)

Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών στις Παιδικές Κατασκηνώσεις της ΚΟΡΕΛΚΟ (2016)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ανακοινώθηκε στις 22/03/2016 το πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ με τίτλο Πρόγραμμα Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2016  με τον συνολικό αριθμό των ωφελουμένων παιδιών των δικαιούχων να ανέρχεται σε 60.000.

 Αντικείμενο του προγράμματος

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση δικαιούχων (εργαζόμενοι ή άνεργοι) που θα επιλεγούν κατόπιν μοριοδότησης, για τη διαμονή των παιδιών τους σε Παιδική Κατασκήνωση του  Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ, μέσω χορήγησης επιταγής, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Διάρκεια του Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15/06/2016 έως τις 03/09/2016 και τα παιδιά θα μπορούν να διαμείνουν στις κατασκηνώσεις μέχρι 15 συνεχόμενες μέρες.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ξεκίνησε στις 23/03/2016 και λήγει στις 04/05/2016 και ώρα 23:59

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των  ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές  υπηρεσίες του ΟΑΕΔ οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ  στις οποίες ανήκουν για την έκδοση κωδικών πρόσβασης.

Δεν απαιτείται η προσέλευση  στις Υπηρεσίες για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού από το έτος  2012 και εξής και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το  TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών, μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και  ως χρήστες του ΟΑΕΔ.

Ωφελούμενοι του προγράμματος | Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι τα ανήλικα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων που γεννήθηκαν από 01/01/2000 έως 14/06/2010 (6 έως 16 ετών)

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες με πραγματικό  οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2014 (εκκαθαριστικό 2015) μέχρι 26.000 ευρώ , οι οποίοι/ες το έτος  2015:

 • είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή
 • έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή
 • έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
 • συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας), καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία 4 τουλάχιστον μηνών κατά την  ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι  ηλεκτρονικές  αιτήσεις  υποβάλλονται  από  όλους  τους  ενδιαφερόμενους, δικαιούχους  μέχρι τις 4 Μαΐου 2016 και ώρα 23:59 χωρίς να υπάρχει απαραίτητη προσέλευση για κατάθεση δικαιολογητικών στον ΟΑΕΔ.

Οι δικαιούχοι συμπληρώνουν κατά την υποβολή της αίτησής τους υποχρεωτικά το ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημ. γέννησης) τόσο των ίδιων όσο και των ανήλικων παιδιών τους.

Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Συνεπώς, δεν  υπάρχει  υποχρέωση  προσέλευσης  στις  Υπηρεσίες  για  την  προσκόμιση δικαιολογητικών.

Παρ’ όλα αυτά αν κάποιοι δικαιούχοι αδυνατούν να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά  στην αίτησή τους, όταν αυτά απαιτούνται, μπορούν να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ  εγκαίρως για την προσκόμισή τους.

Επειδή η ταυτοποίηση των παιδιών που δηλώνονται στις αιτήσεις των δικαιούχων θα γίνει μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης με βάση τον ΑΜΚΑ τους, οι δικαιούχοι οφείλουν  να  έχουν  μεριμνήσει  εγκαίρως  για  την  απόδοση  ΑΜΚΑ  στα  παιδιά  τους  ή  για  την  επικαιροποίηση των στοιχείων τους, όταν υπάρχει μεταβολή αυτών στην οικογενειακή  μερίδα, και να προσέξουν ιδιαίτερα στη συμπλήρωση του σωστού ΑΜΚΑ στην αίτηση.

 

Μοριοδότηση

Για τους συμμετέχοντες δικαιούχους  που από τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν  συντρέχει  κανένας  λόγος αποκλεισμού,  εφαρμόζεται  διαδικασία  μοριοδότησης από  το  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ, στην οποία θα στηριχθεί  η επιλογή  τους  ή μη για την επιδότηση της διαμονής των παιδιών τους σε Παιδική Κατασκήνωση.

Τα μοριοδοτούμενα κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων εξαρτώνται από την ιδιότητα με  την οποία αυτοί συμμετέχουν στο πρόγραμμα (εργαζόμενοι ή άνεργοι) και είναι τα εξής κατά περίπτωση

 

Εργαζόμενοι:

 • Πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2014
 • Αριθμός Ανήλικων Τέκνων

Άνεργοι:

 • Πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2014
 • Αριθμός Ανήλικων Τέκνων
 • Χρόνος Συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας

 

Οι Κατασκηνώσεις ΚΟΡΕΛΚΟ, κατανοώντας πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες και εξελίξεις στην Ελλάδα, προσκαλούν τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να ενημερώσουν το προσωπικό τους για την υποβολή της αίτησής τους στο πρόγραμμα ώστε να επωφεληθούν εντελώς δωρεάν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος μπορείτε να μας καλέσετε στο 218.218.88.80 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας http://korelko-camp.gr/el

 

Για ηλεκτρονική υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις Κατασκηνώσεις ΚΟΡΕΛΚΟ παρακαλούμε όπως συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα εδώ

 

Οι Κατασκηνώσεις ΚΟΡΕΛΚΟ

Σε ένα καταπράσινο λόφο στον Κάλαμο Αττικής, μόλις 40 χιλιόμετρα από την Αθήνα, έχουμε διαμορφώσει μια πρότυπη κατασκηνωτική μονάδα για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας από 6 έως 16 χρονών. H ζωή και η άσκηση στη φύση δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και μέσω της ομαδικής ζωής, να μάθουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται ενώ παράλληλα κάνουν αξέχαστες διακοπές .

Οι εγκαταστάσεις είναι σύγχρονες, εναρμονισμένες με τους κανονισμούς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τραπεζαρίες και οι εξωτερικοί χώροι είναι ευρύχωροι, τα καταλύματα των παιδιών είναι άνετα και ευήλια ενώ οι αθλητικές μας εγκαταστάσεις μπορούν να φιλοξενήσουν ένα μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Η επιλογή των στελεχών μας γίνεται μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις και έχει ως βασική απαίτηση την επαγγελματική εμπειρία και ωριμότητα.

Διατροφή

Είναι μία από τις κυριότερες φροντίδες της κατασκήνωσης μας. Tα άριστης ποιότητας υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε μαγειρεύονται και παρασκευάζονται με τις πλέον σύγχρονες υγειονομικές μεθόδους από εξειδικευμένο σεφ και το επιτελείο του και προσφέρονται στα παιδιά σε 5 γεύματα την ημέρα με απολαυστικές μερίδες! 

Αθλητισμός

 • Κολύμβηση στις 2 διαθέσιμες πισίνες, ατελείωτες βουτιές στις νεροτσουλήθρες και μπάνιο στη θάλασσα
 • Τουρνουά ποδοσφαίρου και πρωταθλήματα μπάσκετ, βόλεϊ και Beach volley
 • Τέννις & Ping-pong
 • Rollers, αναρρίχηση, τοξοβολία και πολλές άλλες δραστηριότητες που προσφέρουν τόνους διασκέδασης & ψυχαγωγίας

Εκπαίδευση

 • Εκμάθηση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Κυκλοφοριακή αγωγή
 • Πρώτες βοήθειες και μαθήματα ναυαγοσωστικής

Τέχνες

 • Εκμάθηση Ελληνικών, παραδοσιακών και μοντέρνων χορών
 • Ρυθμική και ενόργανη γυμναστική
 • Ζωγραφική ,πηλοπλαστική και χειροτεχνία
 • Θεατρικό παιχνίδι και θέατρο σκιών

Ψυχαγωγία

 • Κινηματογραφικές προβολές
 • Τηλεόραση και video
 • Βραδιές καραόκε
 • Διαμορφωμένοι παιδότοποι ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά επιτραπέζια παιχνίδια
 • Συναυλίες (διαγωνισμοί χορού, τραγουδιού και ταλέντου)
 • Θέατρο σκιών
 • Μασκαράτα, θεατρικά και παιδαγωγικά παιχνίδια!

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top