Σχέδιο Νόμου Για Μετεγγραφές Φοιτητών 2015 Reviewed by Momizat on . Σε δημόσια διαβούλευση το άρθρο 12 των Μετεγγραφών έως 26/6.  (εδώ) Πρέπει όλοι οι πολύτεκνοι να βάλουμε τα σχόλια μας σύμφωνα με την πρόταση της ΑΣΠΕ: Η Ανωτάτ Σε δημόσια διαβούλευση το άρθρο 12 των Μετεγγραφών έως 26/6.  (εδώ) Πρέπει όλοι οι πολύτεκνοι να βάλουμε τα σχόλια μας σύμφωνα με την πρόταση της ΑΣΠΕ: Η Ανωτάτ Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Σχέδιο Νόμου Για Μετεγγραφές Φοιτητών 2015

Σχέδιο Νόμου Για Μετεγγραφές Φοιτητών 2015

Σε δημόσια διαβούλευση το άρθρο 12 των Μετεγγραφών έως 26/6.  (εδώ)

Πρέπει όλοι οι πολύτεκνοι να βάλουμε τα σχόλια μας σύμφωνα με την πρόταση της ΑΣΠΕ:

Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος,  θεωρεί πως η μοριοδότηση των πολυτέκνων για μετεγγραφή με δύο (2) μόλις μόρια βρίσκεται εκτός της Συνταγματικής προστασίας που παρέχεται στις πολύτεκνες οικογένειες με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, που αναφέρθηκε παραπάνω και δείχνει επί του προκειμένου την αντιδημογραφική, αντιπολυτεκνική και αντιοικογενειακή διάθεση του νομοθέτη…

Ζητάμε να αποσυρθεί ως απαράδεκτη η μοριοδότηση της παρ.7.ε,  των πολυτέκνων και των τέκνων των με 2 μόλις μόρια… και να προστεθεί στο άρθρο 12 παρ. 8 μετά το τέλος της περιπτώσεως β΄ η ακόλουθη περίπτωση με την αρίθμηση γ΄:
«γ) Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, που επέτυχαν ή φοιτούν σε Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μεταγράφονται στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που είναι πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους ή εκεί όπου φοιτά ο (η) αδελφός (η) τους και στο αντίστοιχο έτος, η δε πολυτεκνική ιδιότητά τους αποδεικνύεται με βάση την παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν.4316/2014».

Προσοχή βάλτε τα σχόλια σας μέχρι 26/6 (και ώρα 14.00μμ) (ΕΔΩ)

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top