Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις (Page 48)

Ανακοινώσεις της Ένωσης

Προγράμματα ΟΑΕΔ για νέους ανέργους

Δύο νέα προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ για νέους ανέργους. Το πρώτο, με την επωνυμία «Μία Αρχή - Μια Ευκαιρία», απευθύνεται σε νέους ηλικίας 16 έως 25 ετών, ενώ το δεύτερο απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 22-32 ετών και είναι πρόγραμμα 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών με τον διακριτικό τίτλο «Νέοι & Επιχειρηματικότητα». ...

Περισσότερα

Φύλαξη Και Φιλοξενία Παιδιών Σε Βρεφονηπιακούς Και Παιδικούς Σταθμούς

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα η υπ’αριθ.οικ.46855/1622/26-6-2008 (Φ.Ε.Κ. 1186/Β/26-6-2008) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΚΕ (http://www.kedke.gr/) σχετικά με τις προϋποθέσεις φύλαξης και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και παιδιών με αναπηρία σε βρεφικούς, βρεφονηπιακού ...

Περισσότερα

Κατάθεση αιτήσεων για διορισμό των πολυτέκνων υποψήφιων εκπαιδευτικών, από 21/7/08 μέχρι 30/7/08

 Το ΥΠΕΠΘ, σε εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004 τ. Α΄) κ α λ ε ί τους πολύτεκνους υποψηφίους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ), με τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να εγγραφούν σε ειδικό π ...

Περισσότερα

Ανάθεση-λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων

Η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων των δημόσιων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, γίνεται μόνο κατόπιν διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπ’ όψη την τιμή προσφοράς, την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου και την πολυτεκνική ιδιότητα. ...

Περισσότερα

Αθροιστική χορήγηση της άδειας ανατροφής σε περίπτωση γέννησης νέου τέκνου

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ. 14346/29-5-2008 εγκύκλιο περί «Χορήγησης αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», έρχεται να βάλει τέλος στην αδικία που υφίστανται οι εκπαιδευτικοί-γονείς. ...

Περισσότερα

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, προσώπων που προστατεύονται από το Ν. 2643/98

Ο Ο.Α.Ε.Δ. ανακοίνωσε τον ακριβή αριθμό των θέσεων για την υποβολή αιτήσεων των προστατευόμενων από τον Νόμο 2643/98 όπου θα διοριστούν στον δημόσιο τομέα. Η ανακοίνωση αφορά θέσεις εργασίας σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού. ...

Περισσότερα

Διευκολύνσεις και απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών της Πρωτ. Εκπαίδευσης από εξωδιδακτικές εργασίες

Με την υπ’ αριθμ. Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008 εγκύκλιο του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου, καθορίζονται για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ορισμένες διευκολύνσεις-απαλλαγές κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου. ...

Περισσότερα

Γονική Άδεια Και Άδεια Απουσίας Σε Ναυτικούς

Με το Π.Δ. 37/08 καθορίζονται για τους ναυτικούς-γονείς, άνδρες και γυναίκες, που εργάζονται με σχέση ναυτικής εργασίας σε εμπορικά πλοία, οι ελάχιστοι κανόνες για χορήγηση γονικής άδειας και άδειας απουσίας από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. ...

Περισσότερα

Καταβολή οικογενειακών επιδομάτων του Ο.Α.Ε.Δ. στους δικαιούχους έτους 2008

Μέχρι την 31/01/2009 έχουν δικαίωμα να λάβουν το επίδομα  παιδιών του έτους 2008, από τον ΟΑΕΔ, οι μισθωτοί που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας και δε λαμβάνουν από τον εργοδότης αντίστοιχο επίδομα. ...

Περισσότερα

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top