Άμεση Υποβολή Δικαιολογητικών Για Την Ένταξη Στο Πρόγραμμα Παραλαβής Προϊόντων Έτους 2012 Reviewed by Momizat on . ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων θα πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Π.Α. μέχρι 31 Ιουνίου 2012 γιατί μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνουν ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων θα πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Π.Α. μέχρι 31 Ιουνίου 2012 γιατί μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνουν Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Διανομή Προϊόντων » Άμεση Υποβολή Δικαιολογητικών Για Την Ένταξη Στο Πρόγραμμα Παραλαβής Προϊόντων Έτους 2012

Άμεση Υποβολή Δικαιολογητικών Για Την Ένταξη Στο Πρόγραμμα Παραλαβής Προϊόντων Έτους 2012

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων θα πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Π.Α. μέχρι 31 Ιουνίου 2012 γιατί μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνουν δεκτά.
  • Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν αναγράφονται στην ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης
  • Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν μέχρι και την 19η Σεπτεμβρίου 2012, αφορούν τα προϊόντα του προγράμματος του έτους 2011 και δεν θα ληφθούν υπόψη για το πρόγραμμα του 2012.

Με βάση την υπ’ αριθ.22830/2011 Κ.Υ.Α. για να ενταχθούν στο πρόγραμμα των προϊόντων του έτους 2012 οι πολύτεκνες οικογένειες – μέλη της Ενώσεώς μας θα πρέπει το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 12000 ευρώ που προσαυξάνεται: κατά 30% για τη σύζυγο, κατά 30% για το πρώτο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, κατά 30% για το δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά.

Το εισόδημα αυτό αυξάνεται περαιτέρω κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.

Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παραθέτουμε σχετικό πίνακα:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ή ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 2ο ΠΑΙΔΙ 3ο ΠΑΙΔΙ 4ο ΠΑΙΔΙ 5ο ΠΑΙΔΙ 6ο ΠΑΙΔΙ 7ο ΠΑΙΔΙ 8ο ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΙΑΤΑ ή ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
12,000.00 € 30% 30% 30% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 50% 40%
3,600 € 3,600 € 3,600 € 4,800 € 4,800 € 4,800 € 4,800 € 4,800 € 4,800 € 6,000 € 4,800 €
15,600 € 19,200 € 22,800 € 27,600 € 32,400 € 37,200 € 42,000 € 46,800 € 51,600 €    
   
   
   
   

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top