Κόλαφος Κατά Της Υπουργού Παιδείας Για Τις Μετεγγραφές… Reviewed by Momizat on . Η Υπουργός Παιδείας χτυπά ξανά τους πολύτεκνους Του ΒΑΣΙΛΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ Προέδρου της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος Με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 3879/ Η Υπουργός Παιδείας χτυπά ξανά τους πολύτεκνους Του ΒΑΣΙΛΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ Προέδρου της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος Με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 3879/ Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ειδήσεις » Κόλαφος Κατά Της Υπουργού Παιδείας Για Τις Μετεγγραφές…

Κόλαφος Κατά Της Υπουργού Παιδείας Για Τις Μετεγγραφές…

Η Υπουργός Παιδείας χτυπά ξανά τους πολύτεκνους

Του ΒΑΣΙΛΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ Προέδρου της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

Με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 3879/21-9-2010 η υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννα Διαμαντοπούλου, στο πλαίσιο της αντιπολυτεκνικής και τιμωρητικής πολιτικής της για τους πολυτέκνους, καθιέρωσε ότι το ΤΕΙ Χαλκίδος υπάγεται στο λεκανοπέδιο της Αττικής!

Έτσι, εάν κάποιο τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, που κατοικούσε στην περιοχή της Αττικής και στις πανελλήνιες εξετάσεις είχε επιτύχει σε κάποιο ΤΕΙ της χώρας, δεν ελάμβανε μετεγγραφή για το αντίστοιχο ΤΕΙ των Αθηνών ή του Πειραιώς, το υπουργείο Παιδείας το έστελνε στο ΤΕΙ Χαλκίδος (Ψαχνά κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτό οι πολύτεκνοι γονείς αδυνατούσαν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, αφού δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να διατηρούν και δεύτερο σπίτι. Σημειωτέον ότι η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για τις μετεγγραφές του 2010-2011 διελάμβανε, εν σχέσει με τους δικαιουμένους πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων, τ’ ακόλουθα: «ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ (μέλη πολυτέκνων…)

1) Πολύτεκνοι γονείς και τέκνα πολυτέκνων (παρ. 1 εδ. α άρθρου 1 ν. 3282/2004). Ως πολύτεκνοι θεωρούνται όσοι πληρούν μία εκ των προϋποθέσεων του άρθρου πρώτου του ν. 1910/44, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/06…». Βάσει δε παραπάνω διατάξεως ελάμβανε χώρα η μετεγγραφή των τέκνων πολυτέκνων. Εφέτος η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 59 περ. β του 3966/2011 για την εγγραφή με την ειδική κατηγορία ορίζει ότι σ’ αυτή υπάγονται: « …Υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 1910/1944 (Α 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75), καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων…». Δηλαδή η διατύπωση είναι ακριβώς η ίδια κατά λέξη, πλην όμως το υπουργείο, για ν’ αποκλείσει τα τέκνα των πολυτέκνων, εφηύρε φέτος τη δήθεν ερμηνεία ότι τα τέκνα της πολύτεκνης οικογένειας θα πρέπει και τα 4 να είναι κάτω των 23 ετών (!), ενώ το προηγούμενο έτος (όπως και όλα τα παρελθόντα έτη) ουδέποτε είχε εφεύρει τέτοιου είδους επινοήσεις.

Ήδη, όμως, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με την εκδοθείσα απόφασή του 245/2012 (και άλλες όμοιες), ακύρωσε την απόφαση της υπουργού Παιδείας, που έστελνε τα τέκνα των πολυτέκνων στα Ψαχνά της Ευβοίας και διέταξε τη μετεγγραφή τους στο αντίστοιχο ΤΕΙ που ήταν πλησιέστερο του τόπου της κατοικίας τους. Δέχθηκε δε η παραπάνω απόφαση, μεταξύ άλλων τ’ ακόλουθα: «…η διάταξη της παραγράφου 1Α του ως άνω άρθρου 1 του Ν. 3282/2004, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3879/2010… δεν έχει εφαρμογή επί των τέκνων πολυτέκνων, όπως οι πολύτεκνοι προσδιορίζονται από το άρθρο πρώτο του ν. 1910/1944, αλλά συνεχίζουν τα τέκνα των πολυτέκνων να μετεγγράφονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 860/1979. Συγκεκριμένα, τα τέκνα πολυτέκνων… συνεχίζουν να μετεγγράφονται σε Σχολή ή Τμήμα Σχολής αντίστοιχο προς το Τμήμα προελεύσεως, το οποίο ευρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους, ανεξαρτήτως της ομαδοποιήσεως των πανεπιστημίων και ΤΕΙ του λεκανοπεδίου Αττικής… Ακυρώνει την από 25-102010 απόφαση της υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθ’ ο μέρος μετεγγράφη η αιτούσα, ως τέκνο πολύτεκνης οικογένειας… στο Τμήμα Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Χαλκίδος (Ψαχνά Ευβοίας), αντί του αντίστοιχου Τμήματος και Σχολής του ΤΕΙ Πειραιώς, ως ευρισκόμενο το τελευταίο πλησιέστερα στον τόπο της μόνιμης κατοικίας αυτής και της οικογένειάς της…».

Η απόφαση αυτή αποτελεί κόλαφο κατά της υπουργού Παιδείας, η οποία δεν εννοεί ν΄ αποστεί από αυτήν την αντιδημογραφική και αντιπολυτεκνική της πολιτική, η οποία ουδέν απολύτως της προσφέρει, αλλά είναι βέβαιο ότι την οδηγεί στο γηροκομείο της πολιτικής.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top