Δικαιούχοι Προϊόντων Παρεμβάσεως Ε.Ε. Προγράμματος 2013 Reviewed by Momizat on . Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα του 2013, προκειμένου να παραλάβουν δωρεάν προϊόντα παρεμβάσεως της Ε.Ε., υπέβαλαν στην Ε.Π.Α. δικαιολογητικά 2.993 πολύτεκνες Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα του 2013, προκειμένου να παραλάβουν δωρεάν προϊόντα παρεμβάσεως της Ε.Ε., υπέβαλαν στην Ε.Π.Α. δικαιολογητικά 2.993 πολύτεκνες Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Διανομή Προϊόντων » Δικαιούχοι Προϊόντων Παρεμβάσεως Ε.Ε. Προγράμματος 2013

Δικαιούχοι Προϊόντων Παρεμβάσεως Ε.Ε. Προγράμματος 2013

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα του 2013, προκειμένου να παραλάβουν δωρεάν προϊόντα παρεμβάσεως της Ε.Ε., υπέβαλαν στην Ε.Π.Α. δικαιολογητικά 2.993 πολύτεκνες οικογένειες – μέλη της Ε.Π.Α. Από τις οικογένειες αυτές καταχωρίσθηκαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2.500 γιατί 493 οικογένειες διαπιστώθηκε πως είχαν καταθέσει αίτηση και σε άλλο φορέα.

Όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά διαβιβάστηκαν από την Ε.Π.Α. στην Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να ελεγχθούν.

Από τον έλεγχο της Περιφέρειας, ο οποίος συνίστατο στο να διαπιστώσει εάν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι επαρκή, ενεκρίθησαν όλες οι αιτήσεις.

Στη συνέχεια επακολούθησε δεύτερος έλεγχος από τα στοιχεία του TAXIS, που έχουν να κάμουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα του έτους 2013 και ειδικότερα εάν αυτά υπερέβαιναν τα καθορισθέντα με την υπ’ αριθ.279/23460/2013 (ΦΕΚ 414/Β/22-2-2013) Κ.Υ.Α.

Μετά την ολοκλήρωση και του δευτέρου ελέγχου, ενεκρίθησαν τελικά 1.355 οικογένειες, σύμφωνα με το υπ’ αριθ.3709/3-10-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής. (Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την απόφαση)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ 

Πατήστε εδώ για να δείτε την λίστα με τους εγκεκριμένους και τους απορριφθέντες.

Για την παραλαβή των προϊόντων, οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται, με δική τους μέριμνα, μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Ε.Π.Α. www.epa.org.gr.

Υπενθυμίζουμε για μια εισέτι φορά, πως με βάση την υπ’ αριθ.279/23460/2013 (ΦΕΚ 414/Β/22-2-2013) Κ.Υ.Α., την αποκλειστική ευθύνη για τον τελικό έλεγχο των δικαιούχων.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top